Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"צעד נוסף בניסיון לרסק את הזהות הקבוצתית של המיעוט הערבי"

בארגון יוזמות קרן אברהם מביעים התנגדות ליוזמה לשלוח צווי זימון לשירות צבאי לצעירים ערבים-נוצרים, גם אם אינם מחייבים, בשל היותה חלק בלתי נפרד ממדיניות פסולה של 'הפרד ומשול' שהממשלה מנהיגה כלפי המיעוט הערבי בישראל.

פנקסי מידע וזכויות בשפה הערבית יחולקו בתחנות משטרה

פנקס זכויות ראשון מסוגו בשפה הערבית, המנגיש לאזרחים הערבים את שירותי המשטרה, יופץ השבוע בכל תחנות המשטרה ברחבי הארץ המעניקות שירותים לאזרחים ערבים - ביישובים הערביים ובערים המעורבות. ה"זכותון"  מופץ ב-35,000 עותקים

"על רשויות אכיפת החוק לטפל בפעולות 'תג מחיר' כתשתית טרור"

ההחרפה בשבועות האחרונים בהיקף אירועי האלימות הלאומניים כלפי אזרחים ערבים והפריסה הרחבה שלהם מעידות כי לא מדובר באירועים ספורדיים או ספונטניים אלא במאמץ מאורגן המתבסס על תשתית שהולכת ומתפתחת

המשך פעולות "תג מחיר" - מחייב התערבות ממשלתית

פשעי השנאה נגד  הערבים נמשכים ורשויות אכיפת החוק אינן מצליחות למגר אותם, מחייבת התערבות ממשלתית דחופה. אנו שבים על קריאתנו לרוה"מ להכריז פומבית שיעמיד את כל התקציבים והמשאבים על מנת לעצור ולהביא לדין את כל המעורבים

"רעיון חילופי השטחים במשולש - תוצאה של הסתה כנגד המיעוט הערבי"

המחשבה שניתן לשלול מאזרחי המדינה את אזרחותם בכפיה, היא אנטי-מוסרית ובלתי-לגיטימית. העלאתו שוב ושוב של רעיון חילופי השטחים היא הסתה מתמשכת כנגד המיעוט הערבי שנועדה להזכיר לאזרחים הערבים כי מעמדם נחות ואזרחותם על תנאי.

ד"ר ת'אבת אבו ראס - מנכ"ל שותף חדש לקרן אברהם

ד"ר ת'אבת אבו ראס נבחר למנכ"ל שותף של  קרן אברהם לצדו של אמנון בארי-סוליציאנו. ד"ר אבו ראס הוא גיאוגרף פוליטי ומרצה במכללת ספיר. בתפקידו האחרון הוא מנהל את סניף הנגב של מרכז עדאלה ובמסגרת זו עוסק בקידום זכויותיהם של הערבים-הבדואים בנגב.
tafiTV

תדמית ח"כ הערבים וסיקורם בתקשורת העברית

דיון בין חברי הכנסת הערבים לבין כתבים פרלמנטריים ואנשי תקשורת שונים ביוזמת ח"כ באסל גטאס ובשיתוף קרן אברהם. במטרה לקיים שיח פתוח ביחס לשינויים הנחוצים בדפוסי הפעולה והיחסים ביניהם.
כתבות נוספות
חינוך לחיים משותפים
שיטור בחברה משוסעת
פיתוח כלכלי ותעסוקה
שירותים שוויוניים
מדיניות לשילוב ושוויון
חדש
בקרן
אברהם
 
חדש
בקרן
אברהם
 
שיטור בחברה משוסעת
חדש
בקרן
אברהם
 
חדש
בקרן
אברהם
 
אוגן מידע: החברה הערבית
חדש
בקרן
אברהם