Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מה חדש

דרושה תכנית לאומית

דרושה תכנית לאומית

האלימות הקשה בחברה הערבית מקבלת ממדים של אסון חברתי שתוצאותיו הקשות כבר מזמן אינן נחלתו של הציבור הערבי לבדו.
חושפים את מדד הביטחון האישי בוועדה החדשה לשילוב ערבים ושוויון חברתי בראשות ח

חושפים את מדד הביטחון האישי בוועדה החדשה לשילוב ערבים ושוויון חברתי בראשות ח"כ אחמד טיבי

ב- 2017 קופחו חייהם של 70 אזרחים ערבים, ושיעורם מכלל הנרצחים וההרוגים בשל מעשי אלימות - למעלה מ-55%.
דרושה תכנית לאומית למיגור הפשיעה בחברה הערבית

דרושה תכנית לאומית למיגור הפשיעה בחברה הערבית

תכנית מערכתית שכזו חייבת שותפות מלאה, בתכנון ובביצוע, בין משרדי הממשלה לשלטון המקומי. היא תזדקק גם לתמיכתם האקטיבית של מנהיגי הציבור הערבי.
הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית פוגע בלי הבחנה - והאזרחים הערבים נאבקים בתופעה

הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית פוגע בלי הבחנה - והאזרחים הערבים נאבקים בתופעה

רסול סעדה מנהל מיזם "קהילות בטוחות" במרכז הכתבה במהדורה המרכזית
כשהפשע משתולל הצמיחה הכלכלית נפגעת

כשהפשע משתולל הצמיחה הכלכלית נפגעת

טור דעה של המנכ"לים השותפים אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס בנושא השפעת הפשיעה על הצמיחה הכלכלית בישובים ערבים - The Marker
בשביל להוריד את רמת הפשיעה צריך אמון במשטרה

בשביל להוריד את רמת הפשיעה צריך אמון במשטרה

מקרב קרבנות מעשי הרצח בישראל, עומד חלקם של האזרחים הערבים על 60% בקרוב, כלומר פי 3 (!) משיעורם באוכלוסייה.
המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים