Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מה חדש

כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

כנס אתגרי האקדמיה הישראלית כמרחב משותף

ד

ד"ר ת'אבת אבו ראס נאם במוצ"ש בהגנה נגד חוק הלאום בכיכר הבימה בערבית ובעברית:

חוק הלאום מחלק את אזרחי המדינה לשווים יותר ושווים פחות
לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

לא לחוק הלאום - כן לחיים משותפים ושוויון

מאי ערו, מנהלת תחום שפות ביוזמות אברהם מלמדת בשיעור הערבית הגדול בעולם
לתכנית מנהיגות משותפת חדשה בנצרת עילית

לתכנית מנהיגות משותפת חדשה בנצרת עילית

דרושות/ים מנהיגות/ים אמיצות/ ים! שלא חוששות/ים מאתגרים ועבודה במרחב הציבורי
הכנסת אישרה את חוק הלאום

הכנסת אישרה את חוק הלאום

חציית קו אדום ביחסי הממשלה עם אזרחי המדינה וחלוקתם לשווים יותר ושווים פחות
הריסת  בתים ללא תכנית ללא מתן מענה למשבר הדיור בחברה הערבית אינה פתרון

הריסת בתים ללא תכנית ללא מתן מענה למשבר הדיור בחברה הערבית אינה פתרון

דרושה תכנית פעולה מוסכמת על כל הצדדים
המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים