Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

מה חדש

חברי ההנהלה החדשים של

חברי ההנהלה החדשים של "יוזמות קרן אברהם"

פרופ' מונא מרון, יו"ר החוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטת חיפה וד"ר רפיק חאג' מייסד ומנהל חברת התוכנה "מסלול חדש" המתמחה בפיתוח תוכנות ניהוליות.
קמפיין  נגד אחזקת נשק ביישובים הערבים

קמפיין נגד אחזקת נשק ביישובים הערבים

קמפיין של יוזמות קרן אברהם" נגד אחזקת נשק ביישובים הערבים בשיתוף ועדת המעקב של החברה הערבית לעניין המאבק באלימות
מבצע איסוף הנשק צריך להיות צעד ראשון במהלך ארוך טווח

מבצע איסוף הנשק צריך להיות צעד ראשון במהלך ארוך טווח

הגיע לסיומו מבצע איסוף הנשק בחברה הערבית. במסגרתו, הזמינה המשטרה את מחזיקי הנשק הבלתי חוקי להעבירו לתחנות המשטרה באופן אנונימי ומבלי להסתכן בהגשת כתבי אישום. אנו קוראים למשטרה לראות במבצע האיסוף כאחד מני רבים,שיתבצעו תוך דיווח ושקיפות ציבורית. היענות הדרגתית של אזרחים להשבת הנשק לאורך זמן תיצור מומנטום להגברת שיתוף הפעולה הציבורי.
מי מפחד מערבית?

מי מפחד מערבית?

כתבה ששודרה בחדשות ערוץ על לימוד השפה הערבית בבתי ספר עבריים. מזה 12 שנה שקרן אברהם ומכון מרחבים מראים הלכה למעשה איך הופכים תלמידים יהודיים לדוברי ערבית, איך השפה הזו מצליחה להיות מקצוע אהוב ומבוקש ואיך משלבים את המורות והמורים הערבים המלמדים אותה בבתי ספר עבריים
 תחנות משטרה בישובים ערבים

תחנות משטרה בישובים ערבים

על המשטרה לשפר את הכרותה עם החברה הערבית ואת יחסה אל האזרחים הערבים, לשפר את השירות הניתן להם ולזכות באמונם
עיד אל אדחא מובראכ

עיד אל אדחא מובראכ

במהלך ימי החג (31.8-4.9) יהיו משרדי הארגון סגורים וכלל העובדות והעובדים, מוסלמים ויהודים יהיו בחופשה במסגרת נוהל החופשות השוויוני שלנו
המשך
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים