Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
בעקבות פניית קרן אברהם:

שר האוצר מינה אישה ערבייה לוועדה לבחינה מגדרית של תקציבי המדינה

4.11.2013

שר האוצר, ח"כ יאיר לפיד, נענה לבקשת יוזמות קרן אברהם והודיע כי החליט למנות את עו"ד ערין ספדי-עטילה כנציגת המגזר הערבי בוועדה הבינמשרדית לבחינת היבטים שונים בתקציב המדינה מבחינת מגדרית.

מנהלי יוזמות קרן אברהם, אמנון בארי-סוליציאנו ומוחמד דראושה, פנו במכתב לשר האוצר יאיר לפיד וליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עליזה לביא, בדרישה למנות אישה ערביה לוועדה לבחינה מגדרית של תקציבי המדינה.

בפנייתם כתבו מנהלי קרן אברהם: "אין ספק כי ועדה שתעסוק בניתוח תקציבי המדינה מזווית מגדרית תהיה חייבת להעניק התייחסות נפרדת לנשים ערביות. נשים ערביות סובלות מאפליה והדרה כפולה בחברה הישראלית, הן בשל השתייכותן לקבוצת המיעוט הלאומי והן בשל היותן נשים. הצרכים וסדרי העדיפויות שלהן בכל הנוגע לחלוקת תקציב ומשאבים הינם שונים בהיבטים רבים מאלו של כלל הנשים בישראל ומצריכים התייחסות מותאמת. התייחסות כזו לא תוכל להתבצע בצורה מיטיבה ללא חברותן של נשים ערביות בוועדה עצמה, שייצגו בעצמן את זווית המבט הייחודית שלהן".
 
לקריאת המכתב במלואו
תשובת משרד האצר
לקריאת הדיווח באתר דה מרקר
להאזנה לראיון עם איה בן עמוס ברשת ב'

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים