Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

חוק "זכויות התורמים למדינה" מקשה על הערבים להשתלב בכלכלה ותעסוקה

27.10.13

חוק "זכויות התורמים למדינה", צפוי להקשות עוד יותר על אזרחים ערבים להשתלב בכלכלה ובתעסוקה, ולגרום להגדלת את הפערים הכלכליים בין יהודים וערבים בישראל. כך מגיבה עמותת יוזמות קרן אברהם להצעת החוק העולה היום (א') לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה.

בעמותה מתנגדים להעדפת צעירים משרתים, כל זמן שהאפשרות להתנדב לשירות אזרחי אינה אפשרות ממשית עבור מרבית הצעירים הערבים. זאת שכן השירות האזרחי במתכונתו הקיימת נמצא במחלוקת עמוקה בחברה הערבית ואינו מהווה מנגנון מקובל להתנדבות בקרב הצעירים הערבים. מעבר לכך, גם אם היו יותר צעירים ערבים מעוניינים להצטרף לשירות הרי שכמות התקנים שמעמידה המדינה לצורך שירות אזרחי של צעירים ערבים נמוכה מהביקוש הקיים, גם כיום.

בקרן אברהם מסבירים כי תיקון "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה" כמוצע בהצעת "חוק התורמים", ירוקן מתוכן את סעיף איסור האפליה על רקע לאום ובכך יעמיק את האפליה כלפי אזרחים ערבים בשוק העבודה המהווה חסם מרכזי לשילוב כלכלי ואף יספק כסות חוקית למגמות קיימות של גזענות, כמו למשל עסקים שמתגאים בכך שאינם מעסיקים ערבים ומפרסמים זאת תחת סיסמאות כמו "עבודה עברית".

בנוסף, סעיף החוק העוסק בהקצאת מגורים במעונות של מוסדות השכלה גבוהה עומד בסתירה למאמצי המדינה להנגיש את ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, המתבטאים בדו"ח הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה בנושא זה מחודש מארס האחרון.

אמנון בארי-סוליציאנו ומוחמד דראושה, מנכ"לים שותפים של קרן אברהם, אומרים היום כי "על הממשלה להידבר עם ההנהגה הערבית ליצירת מנגנון מוסכם להתנדבות קהילתית של צעירים ערבים כחלק ממתווה רחב יותר של צמצום פערים בין יהודים וערבים בחברה. כל זמן שאין מנגנון רחב ומקובל לשירות אזרחי הרי שפגיעה באמצעות חקיקה בצעירים ערבים שלא מתנדבים מזיקה לשילוב הצעירים הערבים בכלכלה ובהשכלה הגבוהה, כולל פגיעה ביעדי המדינה בתחום זה. בנוסף, חקיקה כזו אינה מהווה תמריץ לצעירים ערבים להתנדב משום שהיא נתפסת כמאששת את החשש המרכזי בחברה הערבית לפיו השירות האזרחי במתכונתו הנוכחית נועד להצדיק אפליה ולהרחיב פערים בין יהודים וערבים".

לקריאת המכתב שנשלח לועדת השרים לענייני חקיקה בעניין

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים