Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

 פנקס זכויות בשפה הערבית  ינגיש לאזרחים הערבים את שירותי המשטרה


עמותת יוזמות קרן אברהם השיקה היום את פנקס המידע "שירותי משטרה-זכותך האזרחית!". הפנקס הוא "זכותון", בשפה הערבית, שנועד להנגיש את שירותי המשטרה לאזרחים הערבים. הפנקס כולל פירוט של שירותי המשטרה לאזרח לפי נושאים ולמשל: נוער, אלימות במשפחה, תעבורה, רישיונות והיתרים, חיפוש נעדרים ועוד. כן כולל הפרסום מידע מפורט על דרכי הפנייה למשטרה ועל זכויות האזרח במפגש עם המשטרה.

השקת הפנקס תיעשה במסגרת פעולה של קרן אברהם להנגשת שירותים לאוכלוסייה הערבית. מיזם שמפעילה קרן אברהם מזה כעשר שנים, נועד לקדם במשטרה תפיסה של האזרחים הערבים כציבור הזכאי לשירות שיטורי שוויוני ומכבד ולא כאיום בטחוני.

בשנים האחרונות גוברת הדרישה של החברה הערבית לשירותי שיטור הוגנים ושוויוניים נוכח האלימות ביישובים הערביים והיעדר הביטחון האישי במקומות רבים. פנקס הזכויות נועד לסייע לאזרחים ואזרחיות בחברה הערבית לעמוד על שירותים שהם זכאים לקבל מהמשטרה, לגשר על פערים קיימים בתחום השפה ולקדם תפיסה של שיטור כזכות אזרחית.

כ-20,000 עותקים של הפנקס, המעוצב כחוברת נוחה לנשיאה ולשימוש, יופצו בחברה הערבית. גל ראשון יופץ למחלקות החינוך והרווחה ברשויות המקומיות; במתנ"סים, במרכזי פרויקט "עיר ללא אלימות", וארגוני זכויות נשים בחברה הערבית. כן יהיו הפנקסים זמינים בתחנות המשטרה ביישובים הערבים ובקרבתם. גל הפצה שני יגיע לבתי ספר, בתי אבות, קופות חולים, טיפות חלב ומרכזים קהילתיים.

לקריאת הפנקס (בשפה הערבית)
 
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים