Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

כתובות נאצה בבאקה אל-גרבייה - תגובת יוזמות קרן אברהם

8.12.13

כתובות נאצה רוססו על קירות מסגד בעיר באקה אל-גרבייה ובהן נכתב: "מוחמד חזיר", "ד"ש מבועז ודוד חי", "ערבות הדדית" ו"טרור אבנים". בנוסף, נופצו חלונות של שבעה כלי רכב שחנו בקרבת המסגד. המשטרה פתחה בחקירה.
מיוזמות קרן אברהם נמסר בתגובה כי "זהו אירוע חמור ביותר שצריך לעורר קול צעקה במערכת הפוליטית. הממשלה צריכה להבהיר בצורה פומבית וברורה שהיא מגנה מעשי אלימות כמו זה כלפי אזרחים ערבים וכי תפעל למיצוי הדין עם העבריינים".

התקופה הנוכחית מאופיינת במתיחות בין המיעוט הערבי למדינה בשל המחאות נגד מתווה פראוור-בגין להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. בתקופה כזו על פוליטיקאים להימנע מהתבטאויות המכפישות את הציבור הערבי . התבטאויות אשר עלולות להעניק רוח גבית למעשי אלימות כמו השחתת המסגד בבקה אל גרבייה. בעמותה אומרים עוד כי "בתקופה רגישה כמו זו על שרי הממשלה להתנהל בצורה אחראית ולפעול למניעת הידרדרות ביחסי יהודים-ערבים בישראל"


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים