Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

החטיבה להתיישבות מחדשת את תוכנית ייהוד הגליל - תגובת קרן אברהם

1/12/13

החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, המוגדרת על ידי הממשלה כזרוע ביצועית מטעמה, מגבשת תוכנית לייהוד הגליל ויצירת איזון דמוגרפי עם האוכלוסייה הערבית. זאת, על ידי הקמת יישובים חדשים והרחבת יישובים קיימים, מעבר למגבלות שנקבעו בתוכנית המתאר הארצית.

מיוזמות קרן אברהם נמסר בתגובה כי: "מדובר בנסיגה לאחור ביחס המדינה כלפי האזרחים הערבים בגליל ופיתוח האזור. בתקופת ממשלת אולמרט דיברה הממשלה בצורה ברורה על פיתוח הגליל לטובת כל תושביו, הקימה את הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי במשרד ראש הממשלה ואישרה תכנית שלא התממשה להקמת עיר ערבית חדשה בגליל. כעת חוזרת הממשלה לדפוסים ישנים של תכניות פיתוח ליהודים בלבד, שמטרתם המוצהרת היא שינוי המאזן הדמוגרפי בגליל תוך תיוג האזרחים הערבים כאיום - תחת הכותרת של "ייהוד הגליל". דפוסים אלו מזיקים בצורה חמורה ליחסים בין המדינה והמיעוט הערבי ויחזירו את הגליל עשרות שנים לאחור מבחינת האפשרות לקיום משותף שוויוני והוגן בין יהודים לערבים".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים