Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

תגובת קרן אברהם לרעיון הסיפוח של יישובי מזרח ואדי ערה למדינה הפלסטינית העתידית

5.1.14

יוזמות קרן אברהם דוחה מכל וכל את רעיון העוועים לשלול באופן כפוי את אזרחותם הישראלית של תושבי מזרח ואדי-ערה ולספח את יישוביהם למדינה הפלסטינית העתידית.

הארגון גורס כי העלאת הנושא לסדר היום מבטא דה-לגיטימציה חריפה של הערבים בישראל. אזרחי ישראל הערבים באשר הם מתגוררים, הם חלק בלתי נפרד של החברה הישראלית, בעלי זיקה חברתית, כלכלית ופוליטית עמוקה למדינת ישראל ויש לחדול מלראות באזרחותם עניין מותנה.

ראיון עם אמנון בארי-סוליציאנו בגלי ישראל - להאזנה
 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים