Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

צמצום הוראת הערבית יפגע קשות בחינוך לחיים משותפים


23.1.14

"ההחלטה לצמצם את היקף לימודי הערבית בבתי הספר העבריים מארבע שנים לשלוש שנים תפגע קשות בחינוך לחיים משותפים ותפגע במעמד השפה הערבית שהיא שפה רשמית במדינת ישראל. החלטה זו מהווה מסר שלילי כלפי אזרחי המדינה הערבים ומעמדם", כך אומרים היום בעמותת קרן אברהם בתגובה להחלטת משרד החינוך לצמצם את מספר שנות לימודי החובה בערבית, במערכת החינוך העברית, מארבע לשלוש.

עוד אומרים בארגון כי למרות התועלת הרבה הטמונה בלימודי הערבית, כולל הערכית, והגם שלימוד הערבית מתחייב בחוק, ישנו כשל נמשך של מערכת החינוך הישראלית בהוראת השפה הערבית. ביטויו המובהק של כשל זה הוא חוסר שליטת אזרחי ישראל היהודים בוגרי מערכת החינוך, בשפה הערבית.
התמודדות יעילה עם האתגר הקשה של לימודי הערבית אינה טמונה בהפחתת ההשקעה בו, אלא דווקא באימוץ והרחבה של שיטות ותכניות לימוד מוכחות.

עמותת יוזמות קרן אברהם מפעילה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך זה כעשור, תכנית ללימודי שפה ותרבות ערבית בשם "יא- סלאם" הפועלת בהצלחה גדולה בכ- 200 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ. התכנית מוכיחה שניתן ללמד את השפה הערבית באופן יעיל ובד בבד לחולל שינוי משמעותי בעמדות התלמידים כלפי האזרחים הערבים ונכונותם לחיים משותפים – כך על-פי מחקר מקיף של מכון סאלד שהתפרסם לאחרונה.

לנוכח גישתו החיובית של המשרד והשר לתחום החינוך לחיים משותפים, אנו קוראים לשר החינוך לחזור בו מן ההחלטה על הקיצוץ ולהכריז במקביל על יישום נרחב של תכניות לימוד מוכחות לשפה ותרבות ערבית.

לקריאת המכתב שנשלח לשר החינוך
להאזנה לראיון עם דדי קומם ברדיו כל השלום
 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים