Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

לראשונה: סדנת מומחים בנושא אזרחי ישראל הערבים ומדיניות החוץ

28.1.14

סדנת מומחים בנושא "אזרחי ישראל הערבים-פלסטינים ומדיניות חוץ" התקיימה היום (28.1.14) במוסד האקדמי נצרת. סדנת המומחים, שהתקיימה במסגרת שיתוף פעולה בין מיתווים - המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית, יוזמות קרן אברהם והמוסד האקדמי נצרת - עסקה בשאלות הבאות:
 
האם האביב הערבי יצר הזדמנויות להגברת המעורבות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל בהקשר המדיני-האזורי? מהם האתגרים והחסמים בדרך לשותפות של האזרחים הערבים בתהליכים כלל-ישראליים בתחום יחסי החוץ?

כמאל חסאן, עמית מדיניות במכון מתווים אמר: "בשלוש השנים האחרונות אנו חווים שינויים דרסטיים בעולם הערבי, הכוללים התעניינות גוברת בישראל בכלל ובחייהם של אזרחי ישראל הערבים-פלסטינים בפרט. יש עניין גובר בדיאלוג של אינטלקטואלים ערבים עמנו ועלינו לנצל את ההזדמנות".

פרופ' ג'ורג' קנאזע, נשיא המוסד האקדמי נצרת אמר: "תנאי מקדים ליכולתם של אזרחי ישראל הערבים למלא תפקיד כגשר אמתי בין העם בישראל לבין עמי האזור, הוא שהם יהיו אזרחים שווי זכויות, בעלי זיקה חזקה למדינה ולחברה הישראלית".

אמנון בארי-סוליציאנו, מנהל שותף ביוזמות קרן אברהם אמר כי הזהות המורכבת של אזרחי ישראל הערבים, שהם ישראלים באזרחותם ופלסטינים בלאומיותם ותרבותם, היא נכס שיכול להועיד להם מקום ייחודי בשיתופי פעולה וקשרים עם גורמי חוץ. "אין לקבל את התפיסה הרווחת, השוללת את הלגיטימיות של מעורבות אזרחי ישראל הערבים בפעולות של קשרי חוץ" אמר.

ראש מכון מתווים, ד"ר נמרוד גורן, מנחה הסדנא, אמר כי עד כה הציבור הערבי-פלסטיני לא היה שחקן משמעותי בנושאים הקשורים ליחסי החוץ של ישראל, וכי הדבר פוגע בסיכויי השלום וההשתלבות האזורית. האביב הערבי יצר הזדמנויות לשינוי, והערבים בישראל יכולים למלא תפקיד מרכזי ביצירת ערוצים חדשים לעולם הערבי ובעיצוב שיח ישראלי מעודכן ביחס למזה"ת. גורן הוסיף כי "יש לקדם שותפות של המיעוט הערבי בישראל בתהליכים כלל-ישראליים משמעותיים, ובהם תהליכי קבלת החלטות בנושאי חוץ" .

נקודות מרכזיות שעלו בדיון:

• השתתפות משמעותית של אזרחים ערבים בשירות החוץ הממשלתי אינה רלוונטית כרגע בשל הזדהותם החלשה עם המדינה, הקושי בייצוג מדיניות הממשלה וחוסר נכונות למלא תפקיד של "עלה-תאנה". זאת ביתר שאת כל עוד הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא נפתר וכל עוד גורמים בממשלה אינם מעוניינים בהשתתפותם.

• לציבור הערבי בישראל פרספקטיבה והבנה ייחודית באשר למציאות האזורית, על מגמותיה והתפתחותה. עד כה, יתרון יחסי משמעותי זה לא בא לביטוי בעיצוב וגיבוש מדיניות ישראלית בתחום יחסי החוץ, ובמיוחד בהקשר האזור.

• אזרחי ישראל הערבים אינם יכולים לממש את הפוטנציאל שלהם כ"גשר" בין ישראל לעולם הערבי כל עוד הלגיטימיות שלם מוגבלת בשני הצדדים: העולם הערבי מביע חשדנות כלפיהם כישראלים ומאידך הם נתקלים בדה- לגיטימציה והדרה מהמרחב בציבורי בישראל.

• לאזרחים הערבים, כקבוצת מיעוט לאומית, יש עניין בפעילות של קשרי חוץ לצורך קידום אינטרסים כלכליים, תרבותיים ופוליטיים הן כחלק מהחברה הישראלית, והן כקבוצה ייחודית נפרדת.

• פעילות של אזרחי ישראל הערבים בזירות חוץ צריכה להיעשות באמצעות מסגרות אזרחיות, לרוב בלתי-
פורמליות.

• בפועל, הם מקיימים פעילות-חוץ שכזו (למשל, לצורך קידום אינטרסים של החברה הערבית או סיוע לפליטים סורים בירדן), אך זו נעשית במנותק מהחברה היהודית וללא נראות ציבורית.

• סקר של מכון מיתווים מאוקטובר 2013 הראה שרוב (59%) בציבור הישראלי (ורוב גדול - 74% - בחברה הערבית) חושב שאזרחי ישראל הערבים צריכים למלא תפקיד מרכזי יותר בניסיונות לשפר את יחסי ישראל-המזה"ת.

• רצונם של ארגוני שלום רבים להציג עצמם כיהודיים וציוניים מדירה את אזרחי ישראל הערבים גם מזירה זאת, בה היכולת שלהם לתרום היא משמעותית.

משתתפי הסדנא הנוספים היו:

מוחמד חליל, מנהל תחום חברה משותפת בשתיל; מוחמד דראושה, מנהל תכנון, שוויון וחיים משותפים בגבעת חביבה; ד"ר תגריד יחיא-יונס, מהמרכז האקדמי בנצרת; ד"ר רונן זיידל מאוניברסיטת חיפה ומכון מיתווים; מר סלים בריק מאוניברסיטת חיפה; גב' רשא נאטור עפאן, רכזת החברה הפלסטינית בקרן החדשה לישראל; ד"ר אהוד ערן, מאוניברסיטת חיפה ומכון מיתווים; העיתונאי לשעבר, יואב שטרן; גב' רוז פרדריקסה משגרירות הולנד בישראל; גב' איה בן עמוס, מנהלת מחלקת מדיניות ביוזמות קרן אברהם; גב' לילי שטרן, מנהלת תכניות ב-Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues; גב' גייל מאיירס משתיל; ד"ר גו'אל פיטרס מאוניברסיטת וירג'יניה-טק ומכון מיתווים; ד"ר אביבית אגם-דאלי מהמוסד האקדמי נצרת; מר זידאן חלאילה מעיתון כל אל ערב; מר עמי נחשון מיוזמות קרן אברהם.


לפרסום בג'רוזלם פוסט

ראיון עם ד"ר נמרוד גורן - רשת ב'
 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים