Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

נייר עמדה: "הצעת החוק משקפת פרקטיקה פסולה של 'הפרד ומשול' כלפי המיעוט הערבי"


5.2.14

ועדת העבודה והרווחה קיימה היום דיון ראשון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית של הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד-2014 של חה"כ יריב לוין (פ/1351).

ההצעה מבקשת להפריד בחקיקה בין ייצוג ארגונים המקדמים תעסוקה לערבים-מוסלמים, לערבים-נוצרים ולדרוזים וצ'רקסים. בנייר העמדה שהגישה יוזמות קרן אברהם לוועדת העבודה והרווחה נכתב כי סעיפי ההצעה העוסקים בייצוג לארגונים המקדמים תעסוקה בקרב המיעוט הערבי בישראל מנוסחים באופן שאינו הולם את המציאות בשטח, יקשה על קידום מקצועי של נושא התעסוקה ומשקף פרקטיקה פסולה של 'הפרד ומשול' כלפי האוכלוסייה הערבית שאינה נבונה ואינה מועילה בכל הקשור לקידום השוויון בשוק העבודה. עוד נכתב כי ההקשר הרחב של הצעת החוק חשוב משום שאין זה סביר שהרכב הוועדה המייעצת של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה – גוף מקצועי בעל תכלית ברורה - יוכתב על ידי אינטרסים פוליטיים צרים ושנויים במחלוקת במקום על ידי השיקולים המקצועיים הרלוונטיים לתחום העיסוק של הנציבות.

לנייר העמדה המלא

לקריאת התגובה באתר "הארץ"
לקריאת הידיעה ב "הארץ באנגלית" 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים