Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

פנייה לראש עיריית ירושלים: אין למנות את הרב אליהו לרב העיר

30.1.14

בהמשך לדיווחים בתקשורת לפיהם ראש העיר ירושלים ניר ברקת מקדם את מועמדותו של הרב אליהו לתפקיד הרב הראשי לירושלים, עמותת יוזמות קרן אברהם פנתה לראש העיר בקריאה לא למנות את הרב אליהו לתפקיד נוכח עמדותיו ופעולותיו הגזעניות כלפי המיעוט הערבי בישראל.

בשנים האחרונות ביטא הרב אליהו בפומבי, בהזדמנויות שונות, עמדות גזעניות כנגד האזרחים הערבים בישראל, באופן המערער על הלגיטימיות של אזרחותם. כך למשל הרב אליהו נמנה על יוזמי "מכתב הרבנים" בשנת 2010 אשר קרא לא להשכיר או למכור דירות לאזרחים ערבים.

בפנייה לראש העיר נכתב עוד כי נוכח הרכב האוכלוסייה המיוחד של העיר ירושלים, אשר שליש מתושביה ערבים, מינוי של רב עיר המזוהה עם עמדות גזעניות, וקורא בפומבי לאפליה כנגד ערבים מהווה מסר שלילי ביותר לתושבי ירושלים בכלל ולתושביה הערבים בפרט.

לקריאת המכתב המלא

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים