Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

חוק המשילות דוחק את מיעוט הערבי מחוץ למערכת הפוליטית

12.3.14

הכנסת אישרה אתמול (ג') את חוק המשילות במסגרתו יעלה אחוז החסימה ל-3.25% (ארבעה מנדטים). 67 ח"כים תמכו בחוק, ללא מתנגדים, כאשר חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה.

יוזמות קרן אברהם מתנגדת להעלאת אחוז החסימה ורואה במהלך ניסיון לדחוק את המיעוט הערבי מחוץ למערכת הפוליטית, כחלק מתהליך רחב ומאורגן של דה-לגיטימציה כלפי הקול הערבי במערכת הפוליטית.

כחלק ממאמציה לפעול נגד אישור החוק הצטרפה קרן אברהם למודעה בעיתון "הארץ" יחד עם שורה של ארגוני חברה אזרחית (ארגונים פלסטיניים, ארגונים יהודיים-ערביים משותפים וארגוני זכויות אדם) ביוזמת העמותות סיכוי ועדאלה. המודעה התפרסמה טרם ההצבעה וקראה לחברי הכנסת מהקואליציה להתנגד לחוק אשר יוביל להעלאת אחוז החסימה ולעצור את הניסיון לסלק את האזרחים הערבים מהמערכת הפוליטית.

אמנם, סקרים מראים שהציבור הערבי היה רוצה לראות את המפלגות הערביות רצות ברשימה משותפת, וכי תסריט כזה עשוי לשפר את אחוזי ההצבעה בקרב האזרחים הערבים, אך ברור כי כפייה של איחוד כזה מצד הרוב היא בעייתית כשלעצמה וכן מסוכנת, משום שהיא עלולה לדרדר את המערכת הפוליטית בישראל למצב חמור של היעדר ייצוג למיעוט הערבי.

תהליך הדחיקה של האזרחים הערבים מחוץ למערכת הפוליטית מתרחש במקביל לתהליך של נסיגה של האזרחים הערבים ממנה, וירידה דרמטית בשיעורי ההצבעה שלהם. על הסיבות למגמות הללו ועל הדרכים להגברת ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים ניתן לקרוא במחקר שערכה קרן אברהם לקראת הבחירות הכלליות של ינואר 2013

המודעה שפורסמה בעיתון "הארץ"


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים