Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

פטור ממע"מ בקניית דירה? לא לאזרחים הערבים

19.3.14

שר האוצר, יאיר לפיד, החליט לקבוע שיעור של 0% מע"מ על רכישת דירה מקבלן לזוגות צעירים הרוכשים את דירתם הראשונה הזכאים לקבלת ההטבה יהיו: זוגות עם ילד אחד, לפחות, שאין להם דירה בבעלותם ולפחות אחד משני בני הזוג שירת שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי. מארגון יוזמות קרן אברהם נמסר בתגובה  כי "הממשלה כולה, ושר האוצר בפרט, מדברים גבוהה על חשיבות השילוב כלכלי של האזרחים הערבים בישראל ופיתוח הכלכלה הערבית, ובאותה נשימה לפיד מוציא תחת ידו תכנית שנועדה להקל על מצוקת הדיור ומדירה מתוכה את רובו המוחלט של המיעוט הערבי בישראל על ידי התניית פטור ממע"מ לרכישת דירה ראשונה בשירות צבאי. מצוקת הדיור ביישובים הערביים היא חמורה וקשורה גם בחסמים ייחודים כמו מחסור בתכניות מתאר מאושרות ובקרקעות זמינות לפיתוח ביישובים הערביים עצמם, נגישות מוגבלת לאשראי נדל"ני ואפליה כלפי אזרחים ערבים בשוק הדיור הישראלי. תכניות להקלת מצוקת הדיור והוזלת מחירי הדיור חייבות להביא בחשבון את הצרכים הייחודיים של זוגות צעירים ערבים בישראל ולספק מענה גם להם, במקום להתעלם מהם בבוטות ולהותירם מאחור כפי שעושה התכנית הנוכחית".

פרסום התגובה בג'רוזלם פוסט

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים