Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

ד"ר ת'אבת אבו ראס נבחר למנכ"ל שותף של עמותת יוזמות קרן אברהם
המקדמת שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל

23.3.14

ד"ר ת'אבת אבו ראס נבחר למנכ"ל שותף של עמותת יוזמות קרן אברהם, לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים, לצדו של אמנון בארי-סוליציאנו.

ד"ר אבו ראס הוא גיאוגרף פוליטי ומרצה במכללת ספיר. בתפקידו האחרון הוא מנהל את סניף הנגב של "עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל" ובמסגרת זו עוסק בקידום זכויותיהם של הערבים-הבדואים בנגב. בנוסף, בשנים האחרונות משמש אבו ראס בהתנדבות כיו"ר שותף של עמותת "יד ביד" לחינוך יהודי-ערבי בישראל. בתפקידיו הקודמים שימש אבו ראס כמנהל סניף שתיל בנגב וכמנהל פרויקט אבו בסמה של הקרן החדשה לישראל והג'וינט לקידום כפרים בדואים שהוכרו בעשור האחרון.

יו"ר קרן אברהם, אורני פטרושקה, בירך את ד"ר אבו ראס על מינוי והוסיף: "ת'אבת אבו ראס הוא איש החברה האזרחית בכל נימי נפשו - חוקר ואקדמאי מחד ואיש שטח מאידך. הוא נמנה על הפעילים והמנוסים ביותר בתחום של קידום חברה משותפת לערבים ויהודים בישראל, ובעל הבנה עמוקה בסוגיות העומק של יחסי הרוב והמיעוט בישראל ושל מעמד המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל".

בתפקידו בקרן אברהם מחליף ד"ר ת'אבת אבו ראס את מוחמד דראושה שהוביל את הארגון בשמונה השנים האחרונות, לצדו של אמנון בארי-סוליציאנו. אבו ראס ייכנס לתפקיד באחד במאי.

עם היבחרו לתפקיד אמר אבו ראס: "היחסים בין הרוב היהודי והמיעוט הפלסטיני בישראל מהווים את אחד הנושאים הדרמטיים ביותר על סדר יומה של החברה הישראלית, ואני רואה בתפקידי החדש שליחות במסגרתה אוכל לקדם את החזון שלי ושל קרן אברהם לחברה משותפת ושוויונית".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים