Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

רעיון חילופי שטחי ואדי ערה הוא תוצאה של הסתה מתמשכת כנגד המיעוט הערבי

25.3.14

משרד החוץ גיבש חוות דעת משפטית המכשירה חילופי שטחים ואוכלוסין באזור ואדי ערה. היועץ המשפטי במשרד החוץ קבע כי הדין הבינלאומי מתיר העברה של ואדי ערה לפלסטין בהסדר עתידי, כך פורסם בעיתון הארץ. בתגובה לגיבוש חוות הדעת המשפטית של משרד החוץ מיוזמות קרן אברהם נמסר כי: "המחשבה שניתן לשלול מאזרחי המדינה את אזרחותם בכפיה, היא אנטי-מוסרית ובלתי-לגיטימית. העלאתו שוב ושוב של רעיון חילופי השטחים היא הסתה מתמשכת כנגד המיעוט הערבי שנועדה להזכיר לאזרחים הערבים כי מעמדם נחות ואזרחותם על תנאי. אזרחי ישראל הערבים, באשר הם מתגוררים, הם חלק בלתי נפרד של החברה הישראלית והמשך טיפוחה של הפנטזיה בדבר הקטנת מספרם באמצעות הוצאתם בכפיה מישראל, רק דוחה התמודדות רצינית של המדינה עם המשימה האמתית של בניית חברה משותפת המבוססת על שילוב ושוויון."

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים