Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"צעד נוסף בניסיון המגונה לרסק את הזהות הקבוצתית של המיעוט הערבי"


23.4.14

בארגון יוזמות קרן אברהם מביעים התנגדות ליוזמה לשלוח צווי זימון לשירות צבאי לצעירים ערבים-נוצרים, גם אם אינם מחייבים, בשל היותה חלק בלתי נפרד ממדיניות פסולה של 'הפרד ומשול' שהממשלה מנהיגה כלפי המיעוט הערבי בישראל.

מנהליו השותפים של הארגון, אמנון בארי-סוליציאנו ות'אבת אבו ראס, אמרו כי "זהו צעד נוסף בניסיון המגונה לרסק את הזהות הקבוצתית של המיעוט הערבי באמצעות שיסוי הקהילות השונות המרכיבות אותו אחת בשנייה. הממשלה יודעת היטב שהתנהלותה בסוגיית גיוס הערבים-הנוצרים פוגעת בגסות בנקודות הרגישות ביותר ביחסי המדינה והמיעוט, ועליה להפסיק להיתמם ולחדול מהניסיונות להגדיר את הערבים-הנוצרים בישראל כקבוצה נבדלת".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים