Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

משרדי קרן אברהם עוברים ללוד


משרדי קרן אברהם עוברים מחר (יום ג׳, 1.7.2014) למיקום חדש באזור התעשייה הצפוני של לוד. לאחר עשר שנים בנווה אילן הוחלט בארגון שפעילותו הארצית המתפרסת בצפון, במשולש ובנגב מחייבת משרדים במיקום נגיש יותר מזה הנוכחי. הבחירה בלוד נעשתה לאחר בדיקת מגוון אפשרויות ובשל הערך המוסף של מיקום משרדי ארגון יהודי-ערבי בעיר מעורבת.

כתובתנו החדשה היא: רח' המלאכה 5, אזור התעשייה הצפוני, לוד, קומה א'.

מספרי הטלפון והפקס יוותרו ללא שינוי, כולל השלוחות לעובדים והעובדות השונים. במהלך 24 השעות הקרובות הטלפונים במשרד לא יהיו מחוברים.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים