Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
תגובת קרן אברהם לדברי ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה: 

"על הממשלה להימנע מלחזור על טעויות העבר ביחסיה עם המיעוט הערבי"

"אנו מצפים מראש הממשלה להעביר מסר ברור לכלל הציבור בישראל לפיו אזרחי ישראל הערבים הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית"


7.7.2014

בהמשך לדבריו של ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה ביום ראשון (6.7.2014) בעניין ההפגנות ביישובים הערביים, אומרים ביוזמות קרן אברהם: אלו ימים קשים ליחסי יהודים-ערבים בישראל, בהם קיימת סכנה ממשית להתפשטות של ביטויי שנאה ואלימות נרחבת בין אזרחים יהודים וערבים.

בעת שכזו על ראש הממשלה מוטלת האחריות לבלימת הידרדרות.

מצער שדבריו של ראש הממשלה מבטאים התייחסות לאזרחים הערבים כמי שאזרחותם הינה על תנאי, ואינם כוללים התייחסות לגל התקיפות האלימות כלפי אזרחים ערבים במקומות ציבוריים ברחבי הארץ ולתחושת הפחד בה נתונים האזרחים הערבים.

על הממשלה להימנע מלחזור על טעויות העבר ביחסיה עם המיעוט הערבי, המפורטות בדו"ח ועדת אור שבדקה את אירועי אוקטובר 2000. אנו מצפים מראש הממשלה להעביר מסר ברור לכלל הציבור בישראל לפיו אזרחי ישראל הערבים הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, אשר שמורה להם זכות המחאה בגבולות החוק.
אנו שבים ואומרים: יהודים וערבים ימשיכו לחיות, לעבוד וללמוד יחד בישראל ועל המנהיגות הפוליטית היהודית והערבית לנהוג באחריות וראייה ארוכת טווח כדי לעצור את הידרדרות ביחסים.

דבריו של נתניהו בפתח ישיבת הממשלה כפי שפורסמו בעמוד הפייסבוק שלו:
 


התגובה התפרסמה ב: 
- עיתון מעריב
- עיתון ישראל פוסט
ג'רוזלם פוסט

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים