Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הצעת חוק: לבטל את המעמד הרשמי של השפה הערבית - תגובות קרן אברהם


26.8.2014

בתגובה להצעת החוק המבקשת לבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית, אומרים ביוזמות קרן אברהם:
"ההצעה, המועלית מחדש אחת לכמה חודשים, לבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית היא הצעה מזיקה בכמה רמות: היא משדרת לאזרחים הערבים מסר נוסף של ניכור ודחיקה; יישומה יפגע קשות בנגישות של אזרחים ערבים לשירותים ממשלתיים שוויוניים; והיא פוגעת בזכויות הלשוניות של המיעוט הערבי בישראל המעוגנות באמנות בינלאומית ובפסיקה ישראלית.

מציעי החוק טוענים באופן אבסורדי כי הצעתם תשמר את ערכי הדמוקרטיה בזמן שהצעתם מהווה דוגמה מובהקת לכוחנות של הרוב המנסה לכפות על המיעוט הגמוניה מוחלטת של תרבותו ושפתו.

ביטול מעמדה הרשמי של השפה ערבית יביא בהכרח גם להשקעת משאבים פחותה בלימוד השפה שהיא אינה רק שפתם של 20% מאזרחי המדינה, אלא גם שפת האזור, שפת אם של רבים מהיהודים בישראל ושפה בעלת משמעות עמוקה בתרבות היהודית".

התגובה התפרסמה בתקשורת: 

מאמרם של אמנון בארי סוליציאנו וד"ר תאבת אבו ראס, באתר Ynet
האזינו לראיון עם אמנון בארי-סוליציאנו, מנהל שותף בקרן אברהם, בתכנית "שכן קרוב"
האזינו לראיון עם איה בן עמוס, מנהלת מחלקת מדיניות בקרן אברהם, ברדיו כל השלום


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים