Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

על הממשלה להקצות משאבים נאותים להתמודדות עם "פשעי השנאה"


30.10.14

בתגובה לריסוס כתובת הנאצה אמש בשכונת פת בירושלים ועל קירות ביה"ס הדו לשוני, בעמותת יוזמות קרן אברהם, המקדמת שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי המדינה, מגנים את ריסוס כתובות הנאצה ותובעים מראש הממשלה להקצות משאבים נאותים להתמודדות עם תופעת 'פשעי השאנה' המחבלת בחזון החיים המשותפים. "על ראש הממשלה להוקיע את התופעה ולהצהיר בצורה חד משמעית כי המאבק בפשעי השנאה חייב לעמוד בראש סדר היום של ממשלתו, ולפעול לעצירת החקיקה האנטי ערבית, שהאחרונה בהן היא הצעת חוק המואזינים" אומרים מנהלי העמותה, אמנון בארי סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים