Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

סיום קורס מנהיגות ציבורית לצעירים ערבים במשולש

1.11.14

16 צעירים וצעירות ערבים מאזור המשולש סיימו השבוע קורס מנהיגות למעורבות ציבורית ופוליטית אפקטיבית.
הקורס הינו חלק ממיזם של עמותת יוזמות קרן אברהם, שמטרתו לקדם השתתפות משמעותית של אזרחי ישראל הערבים בזירה הציבורית והפוליטית בישראל. למיזם אין כל זיקה מפלגתית ומשתתפיו בעלי עמדות אידיאולוגיות מגוונות.

ההכשרה, אשר נפרשה על פני 14 מפגשי בני חצי יום, נועדה לצייד את המשתתפים בכלים למעורבות ציבורית והתמקדה בבניית סדר יום חברתי-פוליטי, הכרות בסיסית עם רשויות המדינה והשלטון המקומי כולל ביקור בכנסת ופגישות עם חברי כנסת והשתתפות בדיוני בוועדות; היכרות מעמיקה עם האתגרים העומדים בפני המיעוט הערבי בישראל; הבנת תקציב המדינה ותקציב הרשויות המקומיות; היכרות עם אמצעי התקשורת כולל התנסות מעשית בראיונות בעיתונות, רדיו וטלוויזיה בתוך אולפנים ומערכות תקשורת; התנסות במיפוי חברתי סביבתי לנושאים שהמשתתפים מעוניינים לעסוק בהם בעתיד.

הקורס נערך בשיתוף עם קרן פרידריך אברט בישראל. לפני כחודשיים השלימה קרן אברהם קורס דומה בעיר סכנין.

ד"ר ת'אבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו, מנהליה השותפים של קרן אברהם אמרו כי באמצעות סדרה מתמשכת של קורסים כגון זה, מתכוונת קרן אברהם לעודד יותר צעירות וצעירים להשתלב בזירות שונות של החיים הציבוריים כולל במוקדי קבלת החלטות. "על הציבור הערבי להיות שותף פעיל בעיצוב העתיד המשותף של החברה בישראל. מעבר לאפשרות ששותפות כזו טומנת בחובה לקידומה של החברה הערבית ולמעמדה, היא תייצר תחושת אחריות ושייכות בקרב האזרחים הערבים לחברה בכללותה".

בטכס הסיום שנערך בשבת השתתפו: ד"ר וורנר פושרה, מנהל קרן פרידריך אברט בישראל; ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנהל שותף ביוזמות קרן אברהם; שיח' טאהר עלי, סגן ומ"מ עיריית אום אלחם; מוחמד סאלח, מנהל המרכז הקהילתי באום אלפחם.

ד"ר פושרה: "אנחנו רואים בשיתוף הפעולה עם קרן אברהם בתחום קידום מנהיגות ציבורית בקרב צעירים ערבים בישראל נדבך חשוב בפעילות שלנו בארץ שאחת ממטרותיה המרכזיות היא העלאת המודעות הפוליטית בקרב צעירים ועידודם לפעול במישור הפוליטי והחברתי"

שיח' טאהר עלי: "החברה הערבית צמאה למנהיגים צעירים בתחומים שונים וזו התחלת הדרך עבור בוגרי הקורס שיכולים להשפיע על עתידנו".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים