Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

על קברניטי המדינה להימנע מתיוג האזרחים הערבים כאוייבים ואזרחים על-תנאי


בתגובה להתבטאויות פומביות של ראש הממשלה ושל חלק משרי הממשלה ביחס להרג הצעיר ח׳יר חמדאן בכפר כנא ולהפגנות בעקבותיו, נמסר מעמותת יוזמות קרן אברהם, הפועלת לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל:

על חברי הממשלה להימנע מהתבטאויות המציירות את אזרחי ישראל הערבים כאזרחים על תנאי וכאויבים, שכן אלו משדרות אטימות וניכור ואינן תורמות להרגעת הרוחות. בתקופה נפיצה ומתוחה כמו זו יש צורך בהתבטאויות זהירות ואחראיות הקשובות לרחשי ליבו של הציבור הערבי ולמצוקותיו ומבהירות לו כי דם בניו אינו הפקר. יש להבין כי הרג הצעיר ח'יר חמדאן בידי שוטרים בליל שבת נתפס בקרב האזרחים הערבים כהוכחה נוספת לכך שהם אזרחים סוג ב', ומלבה תחושות ניכור וזעם. ההפגנות ביישובים הערביים אינן מתרחשות בחלל ריק - שורשיהן בסוגיות יסוד ביחסי המדינה והמיעוט שיש לפתור באמצעות מהלכים מקיפים וארוכי טווח שבסיסם בהידברות. סוגיות שוועדת אור עמדה עליהן בבירור כבר לפני עשור.

בד בבד, קרן אברהם מגנה מעשי אלימות כלפי אזרחים יהודים כפי שבאו לביטוי בתקיפה החמורה של יהודי בידי ערבים בטייבה אמש.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים