Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"על מנהיגי הציבור להמינע מפעולות ואמירות שמתייגות את האזרחים הערבים כסכנה"


20/11/14

בתגובה להחלטת ראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני, על הפסקת עבודות בניית הממ"דים במוסדות החינוך בעירו בשל העובדה שהם מבוצעים ע"י אזרחים ערבים, נמסר מעמותת יוזמות קרן אברהם, הפועלת לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל:

" טבעי ומובן כי ההידרדרות במציאות הביטחונית בישראל מעוררת חששות ודאגות בקרב הורים בפרט ואזרחים בכלל. עם זאת, על מנהיגי הציבור, ברמה המקומית והארצית, להתנהל באחריות ולהימנע מפעולות ואמירות שמתייגות את האזרחים הערבים כסכנה. תיוג בלתי מבוסס זה רק מגביר את תחושות הפחד והעוינות, והינו מסוכן ומזיק למרקם היחסים בין יהודים וערבים בישראל. על נבחרי הציבור לפעול מתוך הסתכלות לטווח ארוך והבנה שיהודים וערבים ימשיכו לחיות ולעבוד יחד בישראל, וטוב עשו חלק משרי הממשלה שכבר התבטאו ברוח זו ביחס להחלטתו של ראש עיריית אשקלון".

התגובה התפרסמה בעיתון "ישראל היום" 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים