Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
"תמיכת הממשלה בחוקי הלאום מסבה נזק ליחסי המדינה והמיעוט הערבי בתקופה מתוחה ממילא"
"שינויים בהגדרת זהותה מדינה צריכים להיעשות במסגרת הסכמות פוליטיות רחבות, שכוללות את כל חלקי החברה הישראלית
"

23.11.2014

בתגובה להחלטת הממשלה בישיבתה הקודמת לאמץ את שתי הצעות החוק הפרטיות של "חוק הלאום" - הצעתו של ח"כ אלקין והצעתם של חברי הכנסת לוין ושקד - נמסר מעמותת יוזמות קרן אברהם כי:
 
תמיכת הממשלה בשתי הגרסאות של "חוק הלאום" מסבה נזק משמעותי ליחסי המדינה והמיעוט הערבי, בתקופה מתוחה ממילא, וזאת גם אם אין בכוונת הממשלה לקדמן מעבר לקריאה הטרומית. שתי ההצעות מבקשות להעניק בכורה לזהותה היהודית של המדינה על פני אופייה הדמוקרטי ולבסס בלעדיות יהודית בציבוריות הישראלית - בכך, הן משולות לוויתור של המדינה על חזון המדינה היהודית-דמוקרטית, מדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתם המלא והשלם גם של אזרחיה הערבים.

נכונות הממשלה לתמוך בחקיקה שבגרסתה החריפה יותר מבטלת את מעמד השפה הערבית כשפה רשמית, וקובעת את חובת המדינה לפתח התיישבות יהודית בלבד; ובגרסתה השנייה מתעלמת מקיומו של מיעוט ערבי שישראל היא גם מולדתו ומייצרת היררכיה בין אזרחיה היהודים והערבים של המדינה – משדרת מסר שלילי לאזרחים הערבים בישראל בכל הנוגע לשייכותם למדינה, ובמיוחד כאשר ההצעות אינן מתייחסות בשום צורה לזכותו של המיעוט הערבי לשוויון או לחשיבות השתתפותו בחיים הציבוריים בישראל.

מנהליה השותפים של העמותה, אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, אמרו כי "שינויים בהגדרת זהותה מדינה צריכים להיעשות במסגרת הסכמות פוליטיות רחבות, שכוללות את כל חלקי החברה הישראלית ובכלל זאת המיעוט הערבי, ולא להתבסס על קוניוקטורה פוליטית של הדרה ודחיקה של מיעוטים. המשך קידום חקיקה זו ודומות לה, עלול להוביל לקרע של ממש בין המדינה והמיעוט הערבי. לא מובנת לנו נחיצותה של חקיקה זו או הערך המוסף אותו מרוויחה המדינה מקידומה במציאות הנוכחית".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים