Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"מצע תנועת כ"ך של הרב כהנא מקבל לגיטימציה
מצד קברניטי המדינה ומתממש לנגד עינינו"

 
30.11.14

בתגובה להצתה בביה"ס הדו לשוני בירושלים וריסוס כתובות הנאצה, אומרים ביוזמות קרן אברהם, הפועלת לשילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל:

"קו ברור מחבר בין חוקי הלאום, הצעת ליברמן לטרנספר בתשלום לאזרחים הערבים והקריאה להחרמת עסקים ערבים - להצתת בית הספר הדו לשוני בירושלים. מצע תנועת כ"ך של הרב כהנא, שלפני עשרים וחמש שנה הוצאה מחוץ לחוק, מקבל לגיטימציה מצד קברניטי המדינה ומתממש לנגד עינינו. את הסחף הזה חובה לעצור מיד, וזוהי אחריותה העליונה של הממשלה בעת הזו".

כמו כן, פורום הארגונים למען חינוך לחיים משותפים, בו אנחנו שותפים, פרסם מודעת תמיכה בביה"ס ובעמותת יד ביד: עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים