Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

בוגרי קבוצת המנהיגות מתכוננים לבחירות

21.12.2014

כ-100 צעירים וצעירות בחברה הערבית סיימו בהצלחה בשנתיים האחרונות את קורסי ההכשרה למנהיגות פוליטית וציבורית אפקטיבית שאנו מפעילים בחברה הערבית – בגליל ובמשולש. כעת, לקראת הבחירות, התכנסו כ-20 מהבוגרים מקבוצות שונות לחשיבה משותפת על האופן בו הם רוצים לפעול במהלך מערכת הבחירות.

הבוגרים והבוגרות החליטו לפעול יחד בכמה מישורים: לגבש תכנית להעלאת אחוז ההצבעה בקרב האזרחים הערבים; לקרוא למפלגות הערביות לרוץ ברשימה מאוחדת; ולפעול לייצג צעירים ונשים ברשימות הקיימות או ברשימה המשותפת אם תתגבש. בשלב ראשון בחרה הקבוצה ועדת תיאום לגיבוש תכנית הפעולה.

אנו שמחים ונרגשים מכך שבוגרי התכנית שלנו מממשים את המטרה הראשית של התכנית – גיבוש קבוצה גדולה של אזרחים פעילים ומעורבים בעלי כלים להשתתפות פוליטית אפקטיבית - ומאחלים להם הצלחה. נמשיך ללוות אותם בפעילותם הציבורית.

קרן אברהם עוסקת בקידום השתתפות של אזרחי ישראל הערבים במערכת הציבורית והפוליטית - ללא כל זיקה למפלגה או לעמדה פוליטית מסוימת - ומעודדת מעורבות אזרחית פעילה בכל המסגרות בהן ניתן להשפיע על החברה הישראלית.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים