Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

שותפות ודיווחיות ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הערבית

 
מחקר שערך ד"ר באדי חסיסי, המכון לקרימילוגיה באוניברסיטה העברית, שבדק את עמדות הציבור הערבי כלפי המשטרה. הנתונים מלמדים כי האמון כלפי המשטרה עדיין אינו מבוסס דיו בציבור הערבי ועדיין שוררת בו תחושה של היעדר ביטחון אישי. יתר על כן, האזרחים הערבים סבורים כי המשטרה אינה משרתת אותם באופן המיטבי, אך עם זאת המחקר מגלה כי בקרב הציבור הערבי ישנה נכונות רבה יחסית להשתתפות במאבק באלימות ובשיפור הביטחון האישי של התושבים בקהילותיהם.

לקריאת הפרסום
 
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים