Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית
ארגון "יוזמות קרן אברהם" פותח בפעילות נרחבת להגדלת השתתפות האזרחים הערבים בבחירות
הפעולה נטולת כל זיקה מפלגתית
"השתתפות מוגברת בבחירות תשפר את מעמד המיעוט ושילובו בחיים הציבוריים"
"קרן אברהם נאבקת על זכות האזרחים הערבים להשתתף בעיצוב המדינה והחברה"


ארגון יוזמות קרן אברהם החל בפעילות רחבת היקף לעידוד ההצבעה של אזרחי ישראל הערבים בבחירות הקרובות, במטרה להגדיל את השתתפותו וייצוגו של המיעוט הערבי במערכת הפוליטית. לפעילות זו אין כל זיקה למפלגה או זרם פוליטי.

הארגון מתכנן לפעול במספר אפיקים, כולל עריכת כנסים במכללות ערביות וכן הפקת קמפיין תקשורתי, במטרה לשכנע ולעודד את הציבור הערבי להשתתף בהליך הדמוקרטי ולהצביע. לקראת הקמפיין מבצע הארגון בימים אלה סקר עמדות בקרב האזרחים הערבים מטרה לסייע בעיצוב מסרים מעודדי הצבעה.

בנוסף מסייע הארגון לקבוצות של פעילים ומנהיגות צעירה בחברה הערבית לפעול ביישוביהם להעלאת מודעות לחשיבות ההצבעה. קבוצות אלה מורכבות מבוגרי תכניות שהפעילה קרן אברהם בשנים האחרונות, ושמטרתן הכשרה למעורבות ומנהיגות פוליטית וציבורית. הפעילים יערכו כנסים ואירועים קהילתיים וכן פעילות הסברה באתרים ציבוריים כולל חלוקת עלונים.

אפיק פעולה נוסף מתמקד בהגדלת הנגישות לקלפיות של האזרחים הבדואים בנגב. תושבי הכפרים הבלתי מוכרים, וגם רבים מתושבי הכפרים המוכרים נאלצו בבחירות קודמות לצאת מיישוביהם ולנסוע מרחק רב כדי לממש את זכות ההצבעה שלהם. קושי זה התבטא בשיעורי הצבעה נמוכים מאד בחברה הבדואית.

עוד בכוונת קרן אברהם לפעול מול המפלגות הגדולות במטרה לקדם אפשרויות לשותפויות פוליטיות יהודיות-ערביות כולל שילוב ערבים בממשלה הבאה וכן השתתפות של מפלגות ערביות בקואליציה.

פעילות הארגון להגדלת ההשתתפות במערכת הפוליטית מצטרפת לפעולות שונות שבצע הארגון בשנים האחרונות לקידום ייצוג הולם של האזרחים הערבים בשירות הציבורי, בתקשורת, בגופים עסקיים ובזירות נוספות.

ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל שותף בקרן אברהם אומר: "מטרתנו היא להגדיל את השפעתם של הערבים במערכת הפוליטית, כדי לשפר את מצבו של המיעוט הערבי ושילובו בחיים הציבוריים בישראל. כגוף בלתי מפלגתי אין זה משנה לקרן אברהם לאיזו רשימה מצביעים האזרחים הערבים, כל עוד הם מממשים את זכותם הדמוקרטית היסודית".

אמנון בארי-סוליציאנו, מנכ"ל שותף בקרן אברהם אומר: "אנו עדים לתהליך שיטתי ומחריף של הדרה ודה-לגיטימציה לזכותם של האזרחים הערבים להשתתפות ולהשפעה פוליטית. קרן אברהם מתנגדת למגמה זו ותיאבק על זכות האזרחים הערבים להשתתף בעיצוב המדינה והחברה"

יוזמות קרן אברהם הנו ארגון לשינוי חברתי הפועל מאז 1989 לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים אזרחי ישראל למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. הארגון פועל לממש את ההבטחה הנכללת בהכרזת העצמאות לאזרחות מלאה ושווה ו"לשוויון זכויות חברתי ומדיני גמור" ליהודים וערבים, במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם יהודי וביתם המלא, השווה והמוחלט של אזרחיה הערבים, בני המיעוט הלאומי הפלסטיני. בנוסף, עמדת הארגון היא שבנוסף לזכויות קולקטיביות של קבוצת המיעוט הערבי בישראל, השאיפות הלאומיות של העם הפלסטיני צריכות להתממש במדינה פלסטינית שתוקם בהסכם המבוסס על העיקרון של "שתי מדינות לשני עמים", ושתתקיים בשלום לצד מדינת ישראל. את חזונה מקדמת יוזמות קרן אברהם באמצעות פעולות הסברה והפעלת מיזמי שטח המשמשים כמודלים שתכליתם להדגים לציבור ולמקבלי ההחלטות כיצד ניתן לקדם שוויון וחיים משותפים בנושאים שונים.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים