Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל


מחקר זה נועד לבחון את העמדות של הציבור הערבי בישראל ביחס להשתתפות בבחירות לכנסת ה 20- : כוונות הצבעה, סיבות להצבעה ולהימנעות ממנה, ותרחישים שיעודדו הצבעה. זאת, כחלק מפעילותה הרחבה של קרן אברהם לעידוד השתתפות פוליטית בקרב האזרחים הערבים בישראל ולהעלאת המודעות לחשיבותה ונחיצותה של השתתפות זו בקרב הציבור היהודי ובפרט בקרב המערכת הפוליטית. פעילות זו הינה א-מפלגתית לחלוטין ועוסקת בעידוד ההשתתפות לכשעצמה.

הסקר נערך על-ידי מכון יאפא, בפיקוח ד"ר עאס אטרש - מכון יאפא לסקרים ולמחקר שיווקי המתמחה בחקר מגמות פוליטיות בחברה הערבית בישראל. הסקר נערך, בשפה הערבית, בקרב 514 מרואיינים בוגרים במדגם מייצג של החברה הערבית בישראל. שיטת הדגימה הייתה אקראית רב-שלבית, רמת הביטחון של הסקר הינה 95% וטעות הדגימה המירבית בו עומדת על 4.5% .

לקריאת המחקר במלואו

Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים