Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

קרן אברהם: לא לקיים מבחן בגרות לתלמידים ערבים בחודש הרמדאן


3.6.2015

 משרד החינוך החליט לקבוע את מועד בחינת הבגרות בעברית לתלמידים ערבים לחודש הרמדאן. מיוזמות קרן אברהם
נמסר בתגובה כי החלטה שגויה ויש לשנותה בהקדם.

רובם המכריע של תלמידי התיכון המוסלמים צמים בחודש הרמדאן (בקרן אברהם אומדים את שיעורם בכ- 80%) ויתקשו להיבחן בעיצומו של צום, במיוחד בימי הקיץ.

היות והבחינה מיועדת להיערך ביום 13 ביולי, פחות משבוע מתום חודש הרמדאן וחג אלפיטר, כל שנדרש הוא דחייה של הבחינה במספר ימים בלבד.

התגובה התפרסמה באתר YNET

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים