Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"צועדים לעתיד" יצאה לדרך בקלנסוואה


6.8.2015

קרן אברהם השיקה היום את תכנית "צועדים לעתיד" באירוע שהתקיים בקלנסוואה במעמד ראש העירייה, מר עבד אלבאסט סלאמה. מדובר בתכנית להעצמת צעירות וצעירים ערבים בגילאי 18-22 במטרה לסלול את דרכם להשתלבות בהשכלה הגבוהה ובשוק העבודה. התכנית מורכבת מסדרה של קורסים: מיומנויות טכנולוגיות ושימושי מחשב, העצמה אישית ומנהיגות.

בתכנית משתתפים 13 צעירות ו-4 צעירים שיפגשו שלוש פעמים בשבוע למשך ארבעה חודשים.

מיזם צועדים לעתיד פותח ע"י קרן אברהם במטרה להתמודד עם העלייה הניכרת בשיעור הצעירים והצעירות בני הגילאים 18-22 הנמצאים במצב הנקרא "חוסר מעש. "חוסר מעש" מתייחס למצב של אי השתלבות במסגרות פורמאליות כגון התנדבות, שנת שירות, תעסוקה, לימודים או הכשרה מקצועית.

שיעור תופעת חוסר המעש בקרב הצעירים הערביים בישראל עומד לפי הערכות המקובלות על כ-40% ובין הגורמים התורמים לו הוא שיעור נשירה גבוה מלימודי התיכון. העובדה כי ביישובים הערבים אין היצע של מסגרות פנאי והתנדבות גם היא תורמת לתופעת הצעירים חסרי המעש שיש בחברה הערבית המכנים אותה כ"דור הנרגילה".

קרן אברהם גורסת כי היעדר מסגרות להכשרה והעצמה של צעירים ערבים הנו אחד מגורמי היסוד לפער גדול בשוויון ההזדמנויות בין צעירים ערבים וצעירים יהודיים. צעיר יהודי המסיים תיכון ניצב בפני היצע רחב של אפשרויות להעצמה והתפתחות אישית הכוללת שנת שירות, מכינות קדם צבאיות ושרות צבאי.

את הפרויקט מנחה הגב' נג'ם נסראללה בוגרת קורס המנהיגות של קרן אברהם שהצטרפה לאחרונה לשורות העמותה.

קרן אברהם רואה חשיבות רבה בשילוב הצעירים הערבים בחברה הישראלית, וגורסת כי הנגשה תעסוקתית היא המפתח לשילוב ושוויון. פיתוח כישורי תעסוקה, שפה, העצמה אישית וחברתית ואף כישורי מנהיגות יצעידו את הצעירים הערבים לעבר עתיד טוב יותר, להשתלבות חברתית ואזרחית ואף לאזרחות פעילה.
 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים