Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הסתה וגזענות ברשתות החברתיות


9.8.2015
בחברה הערבית יש דאגה גוברת מביטוי השנאה כלפי ערבים ברשתות החברתיות. אתר החדשות "בוקרא" פרסם הבוקר כתבה החושפת תופעה מדאיגה בקרב בני נוער בישראל. הכתבה מציגה צמיחה משמעותית בכמות הביטויים הגזעניים והקריאות המסיתות לאלימות כנגד הציבור הערבי בישראל שמפורסמות על ידי בני הנוער. בתמונות המצורפות בכתבה ניתן לראות כי בני הנוער מוסיפים לשם המשתמש שלהם את הביטויים "כהנא צדק" ו-"מוות לערבים".

תגובתנו בכתבה:
"אנו עדים להחרפה קשה של גלי ההסתה בקרב בני נוער ברשתות החברתיות. ישנה חשיבות יוצאת דופן למציאת מענה לתופעה זו על ידי תיקוני חקיקה, הגברת אכיפה ובעיקר חינוך לסובלנות. כל עוד מנהיגים ומובילי דעה מתחומים שונים בציבוריות הישראלית מתבטאים באופן אלים כנגד הציבור הערבי בישראל, אין מן הנמנע שבני הנוער, שרואים בהם מודל לחיקוי, יישמו את ששמעו ברשתות החברתיות ובבתי הספר. עמותת יוזמות קרן אברהם מאמינה שיש להילחם במתן לגיטימציה לגורמים מסיתים ותמשיך לפעול ללא לאות עבור חיים משותפים לאוכלוסייה הערבית והיהודית בישראל"

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים