Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

שילוב שחקני כדורגל ערבים-תנאי לקבלת מימון מהמדינה

20.7.2015

ח"כ זוהיר בהלול בשיתוף יוזמות קרן אברהם מקדם הצעת חוק לתיקון חוק הספורט שתקבע שכל קבוצת כדורגל תהיה מחויבת לשלב בסגל השחקנים הבכיר, שחקני כדורגל מהחברה הערבית, בשיעור של 10% לפחות.

בדברי ההסבר להצעת החוק שניסחנו נכתב כי משחק הכדורגל הינו הספורט הפופולרי ביותר בישראל, ושחקניו משמשים דמויות לחיקוי במיוחד עבור הדור הצעיר. ככזה, משחק הכדורגל יכול לשמש כמפתח משמעותי לשינוי חיובי ביחסי יהודים וערבים בישראל, למיגור תופעת הגזענות ולהגברת השילוב והשוויון. אמנם, קיימים בחקיקה כיום אמצעי אכיפה וענישה שונים כנגד גזענות, אך לא די באלו. תופעת האלימות והגזענות במגרשי הכדורגל הנה חמורה ודורשת התערבות מידית.

הצעת החוק הזו מבקשת ליצור נורמות התנהגות חדשות, ושינוי עומק בהתנהלות במגרשים - זאת, על ידי מתן ייצוג הולם לשחקנים ערבים, אשר יהוו 10% מסגל השחקנים הבכיר של כלל קבוצות הכדורגל החברות בהתאחדות לכדורגל ומקבלות מימון על פי חוק יסודות התקציב.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים