Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

יום כיפור ועיד אל אדחא:  שני חגים, שני עמים - יום אחד


7.9.2015

יום הכיפורים היהודי ועיד אל אדחא (חג הקורבן המוסלמי) יחולו השנה באותו תאריך – 23 בספטמבר. התזמון המשותף של שני החגים, אשר מנהגיהם כמעט הפוכים, הוא בעל רגישות מיוחדת ומהווה פוטנציאל לחיכוכים ומתחים בין ערבים ויהודים, במיוחד בערים מעורבות.

במטרה להעלות מודעות לסמיכות החגים ולהפיץ את הקריאה לכבוד הדדי וסובלנות קרן אברהם הפיקה ותפיץ סרטון שישודר בערוצי הטלוויזיה המובילים ויופץ ברשתות החברתיות . לחצו כאן לצפייה בסרטון.

הסרטון הוכן על ידי אמן הקולאז' הבינלאומי חנוך פיבן והקריינים בו הם השחקנים אלון נוימן ומירה עוואד. לדברי פיבן "העבודה על הפרויקט והקשר עם קרן אברהם גרמו לי לנסות ולהפוך רצונות למעשים ולהתאמץ יותר להכיר ולהתקרב לחברה הערבית בישראל. אני מקווה שהסרטון ירחיב לפחות במילימטר אחד את מרחב הסובלנות בין יהודים וערבים בארץ."

בנוסף, יוזמות קרן אברהם שלחה מכתב לשר החינוך נפתלי בנט הקורא לו ולמשרד בראשותו להקדים להיערך לאירועי עיד אל אדחא ויום הכיפורים על ידי עבודה עם תלמידים בכיתות, בדגש על בתי הספר בערים מעורבות. ניסיון משנים קודמות מלמד כי היערכות מוקדמת ועבודה הסברתית וחינוכית הניבה תוצאות חיוביות בערים מעורבות ברחבי המדינה.

סקר שערכה קרן אברהם לאחרונה העלה כי 42% מכלל הציבור היהודי בישראל אינם חשים צורך להכיר את החגים המוסלמים. עפ"י הסקר רק 26% יודעים על קיומו של חג הקורבן המוסלמי ואף פחות מזה בנוגע למועדים מוסלמיים נוספים (למעט הרמדאן).

קרן אברהם הפנתה את תשומת ליבם של ראשי הערים המעורבות לסמיכות החגים וקראה להם להיערך מבעוד מועד לאירועי עיד אל אדחא ויום הכיפורים ולוודא בכל אמצעי אפשרי שמצוות הצום והתפילה של יום הכיפורים ובמקביל חגיגות חג הקורבן יתקבלו בסובלנות ע"י תושבי הערים. מצ"ב נוסח המכתב שנשלח לראשי הערים.

ידיעה התפרסמה באתר NRG
ראיון עם מנהלי קרן אברהם, אמנון בארי סוליציאנו וד"ר תאבת אבו ראס, גלי צה"ל
ידיעה באתר NRG

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים