Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

הודעת קרן אברהם לנוכח ההסלמה הנוכחית ביחסי יהודים וערבים בישראל


7.10.2015

בימים האחרונים מסתמנת החרפה חמורה במעשי איבה בין אזרחים יהודים וערבים בישראל. בהיעדר מנהיגות ואכיפה נמרצת, עלולה התופעה להתרחב לכדי עימותים אזרחיים נרחבים שיעמידו בסכנה גדולה את יציבותה של החברה הישראלית בה יהודים וערבים מתגוררים, עובדים, לומדים ומבלים יחד.

קרן אברהם קוראת לכלל אזרחי המדינה שלא להיסחף אחר ההסתה, כולל זו הנשמעת מפי מנהיגים, ולא להתפתות לקחת חלק באלימות. על בני שתי הקהילות לזכור את הבוקר שאחרי המתיחות בו יהודים וערבים יצטרכו להמשיך לחיות יחדיו.
קרן אברהם רואה בחומרה את הצעתו הבלתי-דמוקרטית של שר התיירות ח"כ יריב לוין לשלול את אזרחותם של ערבים המשתתפים בהפגנות. אזרחות אינה ניתנת בחסד ובמדינה דמוקרטית אינה עניין מותנה. בנוסף קרן אברהם מגנה את ההסתה הבוטה מצד ח"כ ליברמן שקרא להחרים עסקים ערבים. ליברמן, לא בפעם הראשונה, בוחר להוסיף אבק שריפה למדורה הבוערת.
קרן אברהם רואה בשאט נפש תופעות של אי הגשת עזרה ואף אלימות כלפי נפגעים, בין שהם חפים מפשע או כאלה שאינם מהווים עוד איום.
קרן אברהם קוראת לראשי ערים, ובמיוחד לראשי ערים מעורבות וכן לראשי המוסדות להשכלה גבוהה, לראשי מערכת החינוך, לראשי ארגונים עסקיים בהם עובדים גם ערבים, למנהיגי דת ורוח ובמיוחד למנהיגות הפוליטית הנבחרת, יהודית וערבית, לפעול באופן ממשי למניעת הסתה, התנגשויות ואלימותפיזית, מילולית ומקוונת בין ערבים ויהודים.
קרן אברהם קוראת למשטרה לאפשר לאזרחי ישראל הערבים להביע במסגרת החוק את כאבם ומחאתם לנוכח מצבם של אחיהם הפלסטינים המצויים תחת כיבוש ולנהוג בערבים וביהודים באופן שייוני.
קרן אברהם סבורה כי מעבר להכרח המוסרי והמעשי שבסיום הכיבוש בשטחים, הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, תפחית במידה רבה מאד את המתח בין יהודים וערבים-פלסטינים ותאפשר את פיתוחם של חיים משותפים המבוססים על שוויון אזרחי בין יהודים וערבים בישראל.

תאבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו
מנהלים שותפים

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים