Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"האירועים האחרונים מחייבים התגייסות של הציבור היהודי והערבי"


12.10.2015

אזרחי ישראל, היהודים והערבים, עוברים תקופה קשה ושטופה באלימות וגזענות, שתהא לה השפעה מכרעת על חייהם המשותפים בישראל בשנים הקרובות. האירועים האחרונים מחייבים התגייסות של הציבור היהודי והערבי, ושל ההנהגה הפוליטית משני הצדדים, על מנת למנוע הידרדרות נוספת ונזק עמוק שיהיה קשה לתקנו.

על החברה הערבית להתאחד כנגד פעולות של סכינאות כנגד יהודים ולמנוע הסתה המעודדת אותן. לאזרחים הערבים זכות מובנת להביע, במסגרת החוק, כאב והזדהות עם אחיהם הפלסטינים בשטחים ולמחות על מצבם כמיעוט מודר ומופלה.

מהרוב היהודי ומממשלת ישראל אנו תובעים להילחם בהסתה הפרועה, בגזענות ובאלימות נגד אזרחים ערבים השוברים כולם שיאים חדשים בגל המתיחות הנוכחי. יש להתקדם במהירות למחיקת הפערים בין יהודים וערבים, לקידום השתתפות וייצוג של האזרחים הערבים בכל זירה ולהסדר מדיני בין ישראלים לפלסטינים שיפחית באופן ניכר את המתח בין יהודים וערבים אזרחי ישראל.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים