Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"דגל שחור מתנוסס מעל ההוראה הבלתי חוקית של ראשי הערים"


17.10.2015

בעקבות הפרסום הבוקר כי מספר ראשי ערים הוציאו הוראה למנוע כניסתם של עובדים ערבים לבתי הספר בשעות בהן
נמצאים תלמידים בבתי הספר:

אמנון בארי סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"לים שותפים ביוזמות קרן אברהם: "דגל שחור מתנוסס מעל ההוראה הבלתי חוקית של ראשי הערים. לא יתכן שתהיה מניעה גורפת מאזרחים ערבים להגיע למקום עבודתם במוסדות החינוך בישראל. מניעה זו היא התממשותו הלכה למעשה של תרחיש בלהות חברתי. אין ספק כי החשש והחרדה השוררים בציבור בימים אלה מובנים, במיוחד כאשר מדובר בילדינו וישנה חשיבות לבדוק כל הנכנס לבתי הספר. עם זאת, תיוגם של אזרחי ישראל הערבים כמסוכנים יהיה בבחינת שגיאה. צריך לעשות כל מה שנדרש על מנת ולהגן על המרחב הציבורי, בו אזרחיה היהודים של המדינה, יחד עם אזרחיה הערבים, חשים בטוחים ומוגנים."

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים