Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית


קרן אברהם וארגון העיתונאים פותחים סדרת קורסים בשפה ותרבות ערבית לעיתונאים
המטרה: פיתוח מודעות לנעשה בחברה הערבית וסיקור הוגן ומעמיק שלה


7.12.2015

כ-100 עיתונאים מאמצעי התקשורת המובילים בישראל התחילו השבוע בלימודי שפה ותרבות הערבית במסגרת מיזם חדש של קרן אברהם וארגון העיתונאים.

מדובר בגל ראשון של ארבעה קורסים בני 30 שיעורים כל-אחד, ללימוד ערבית תקשורתית/ דבורה. במהלך השיעורים המועברים ע"י מורה ערבי/ה, ישולבו שלוש הרצאות מומחים על החברה הערבית, התקשורת הערבית ויחס יהודים וערבים בישראל. כן יערך יום סיור בחברה הערבית. הקורס מועבר באמצעות שיטת הלימוד "מדברים ערבית" שפותחה על ידי אלה ולסטרה. מדובר בתכנית חדישה ומקוונת שתורמת לחוויית לימוד משמעותית ויעילה של השפה הערבית המדוברת.

הקורסים נערכים ע"י קרן אברהם וארגון העיתונאים כחלק ממאמץ משותף להעלות מודעות בקרב עיתונאים ואנשי תקשורת לנעשה בחברה הערבית בישראל, להלכי הרוח בה, צרכיה ואתגריה. בקרן אברהם ובארגון העיתונאים צופים כי מודעות גבוהה יותר תתבטא בסיקור מעמיק, אינטנסיבי, מגוון והוגן יותר של החברה הערבית בתקשורת הישראלית ובנכונות לשילוב מוגבר של אזרחים ערבים בתקשורת הן כמרואיינים והן כבעלי תפקידים.

יוזמה חדשה זו נועדה לשנות את אופן הסיקור של החברה הערבית בתקשורת הישראלית. בדיקות מעלות כי רק 2% מכלל הנושאים המסוקרים על ידי התקשורת העברית עוסקים בחברה הערבית בישראל, ומתוכם הרוב המוחלט עוסק בסיקור שלילי בנושאי ביטחון, אלימות ופשיעה (מתוך מחקר של מרכז אעלאם, 2011). ברוב המקרים הסיקור מאופיין בחוסר ידע בסיסי באשר לחברה הערבית על מגוון הקבוצות, התרבות והמנהגים, הזרמים הפוליטיים, שמות יישובים ואנשים ועוד. ייצוג הערבים בתקשורת גם הוא לוקה באופן עמוק: אזרחים ערבים מרואיינים בנושאים הקשורים רק לחברה הערבית (לרוב כמייצגים שלה) ואינם נתפסים כמרואיינים פוטנציאלים, מומחים במגוון תחומי החיים. מחקר הרשות השניה לטלויזיה ורדיו מיולי 2004 מלמד כי שיעורם של האזרחים הערבים מקרב אנשי התקשורת הישראלית הכללית זעום ועומד על פחות מ- 1%.

במקביל לקורסים בשפה ותרבות ערבית, פותחת קרן אברהם במבצע להגדלת שיעור המומחים הערבים המרואיינים באמצעי התקשורת בנושאים מגוונים.

ד"ר ת'אבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו, מנהלים שותפים בקרן אברהם מעריכים כי סיקור מגוון, מעניין והוגן של החברה הערבית יביא לשיפור באמון האזרחים הערבים בתקשורת בישראל. "האזרחים הערבים מייחסים חשיבות גדולה לתקשורת הישראלית הן כפלטפורמה לביטוי מצוקותיהם והן כמכשיר לדיאלוג עם החברה היהודית ורוצים להשתלב בה. לדבריהם, "נכון להיום מרבית האזרחים הערבים אינם מאמינים שהתקשורת בעברית מייצגת אותם ואת הנושאים שעומדים על סדר יומם, כולל חינוך, רווחה, בריאות, דיור ותעסוקה".

יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצ'יצקי, מסר כי "הסיקור של החברה הערבית בישראלית לוקה בחסר, ואנו חושבים שאחד הגורמים לכך הוא מחסום שפה, ולכן שואפים שכמה שיותר עיתונאים ילמדו לדבר ערבית. כארגון ששם לעצמו כמטרה לקדם את ערכי השוויון נמשיך לפעול לקדם ייצוג ראוי יותר של האוכלוסייה הערבית גם בתוך המערכות העיתונאיות וגם כמסוקרים".
 
עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים