Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

לראשונה - "שנת התנדבות בקהילה" לצעירות וצעירים בקלנסואה

הפרוייקט מדגים מודל התנדבות מוסכם בחברה הערבית

13.12.2015

עיריית קלנסואה, בשיתוף קרן אברהם וארגון אג'יק, השיקו היום בעיר קלנסואה קבוצה של התנדבות קהילתית לצעירים בעיר.
מדובר בקבוצה רביעית במיזם 'טליעה' ('שאיפה'), של שנת התנדבות לצעירים וצעירות ערבים בקהילתם. קבוצה זו המצטרפת לשלוש קבוצות נוספות הפועלות ברהט, חורה ושגב-שלום שבנגב. בארבעת הקבוצות מתנדבות 73 צעירות. בקבוצת קלנסואה 18 משתתפות, המתנדבות במוסדות החינוך בעיר.

המיזם מיועד לצעירים וצעירות ערבים בגילאי 18 עד 21, המעוניינים להתנדב לפעילות בקהילתם. הפרוייקט מנוהל ע"י העירייה ובמסגרתו מתנדבים הצעירים במוסדות חינוך ורווחה ארבעה ימים בשבוע (30 שעות). יום נוסף מוקדש להכשרה במגוון בנושאים של העצמה וזהות, עברית, מתמטיקה ומחשב ועוד יום מוקדש להכנה למבחנים פסיכומטריים, לקראת לימודים אקדמים.

בשנת ההתנדבות נהנים המתנדבים מדמי קיום חדשיים בגובה 800 ש"ח וכן כיסוי מלא של לימודי ההכנה לפסיכומטרי. בוגרי התכנית מקבלים מלגה בגובה 3000 ש"ח כחלק משכר הלימוד בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה.
פרוייקט 'טליעה' הוקם ביוזמת הארגונים 'קרן אברהם' ו'אגיק- מכון הנגב' במטרה לאפשר לצעירים וצעירות ערבים להתנדב למען קהילתם כאמצעי להעצמה והגשמה עצמית, בנוסף לפיתוח הקהילה. בשנים האחרונות הוכח כי שנת התנדבות משמעותית מהווה "מקפצה לחיים" המנבאת בשיעורים גבוהים הצלחה בהשכלה גבוהה ובחיים המקצועיים. בדיקה של תכניות התנדבות צעירים בחברה הערבית-בדואית בשנים האחרונות מעלות כי 80% מהמתנדבים המשיכו ללימודים באוניברסיטה בתום שנת ההתנדבות.

הארגונים גורסים כי לרעיון של התנדבות קהילתית שתופעל ע"י מחלקות הרווחה ברשויות הערביות, יש ביקוש גדול ופוטנציאל הרחבה משמעותי. הארגונים מקווים כי במידה ויוכח כמוצלח, הוא יוכר וימומן כפרויקט ממשלתי ויורחב לרשויות ערביות נוספות.

ראש עיריית קלנסוואה, מר עבד אלבאסט סלאמה: אנו בעיריית קלנסוואה תומכים בפרוייקט התנדבות חשוב זה ונעשה כל שנוכל על מנת להטמיע אותו בקרב הצעירים הערבים בכל רחבי ישראל.

בעמותת אג'יק אומרים כי המיזם הוקם מתוך הכרה שערך ההתנדבות והתרומה לקהילה מרכזיים ומושרשים בחברה הערבית ויש לאפשר להם לבוא לביטוי.

בקרן אברהם אומרים שהמיזם עתיד לחזק את מעמדה של החברה הערבית ולקדם את שוויון ההזדמנוות לבניה ובנותיה.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים