Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

סיור לחניכי המכינה ביפו להכרת החברה הערבית-בדואית


11.1.2016

כ-50 חניכי המכינה ביפו של התנועה ליהדות מתקדמת (תלם) השתתפו בסיור להכרת החברה הערבית-בדואית בהובלת ד"ר ת'אבת אבו-ראס.

סיור ראשון במסגרת הפרויקט החדש שלנו לקידום תפיסות חברתיות שוויוניות והיכרות עם הציבור הערבי בישראל ועם האתגרים של יחסי רוב ומיעוט בקרב חניכי המכינות הקדם צבאיות למנהיגות. הפרויקט, שמתקיים השנה בשלוש מכינות, כולל קורסי ערבית עם מורות ערביות, הרצאות העשרה על החברה הערבית וימי סיור.

בסיור היום ביקרו החניכים בכפר אום אל חיראן שמיועד להריסה לטובת היישוב היהודי חיראן וביישוב חורה שם גם נפגשו לשיחה עם קבוצה של צעירים וצעירות ערבים המשתתפים בפרויקט התנדבות קהילתית שמשותף לנו ולארגון אג'יק.

רבים מחניכי המכינה סיפור כיצד זו הפעם הראשונה בה הם מנהלים שיח ישיר עם בני גילם בחברה הערבית ובה הם עומדים מקרוב על האתגרים העצומים בדרך לשילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל.
אנו רואים חשיבות עצומה בפרויקט חינוכי זה המגיע לקהל יעד חשוב של צעירים בשלבי העיצוב של תפיסת עולמם החברתית.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים