Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

תגובת קרן אברהם להשעיית חברי הכנסת של בל"ד:

"דחיקה החוצה של ייצוג המיעוט היא ירייה ברגל של מדינת ישראל"

9.2.2016

השעיית חברי הכנסת של בל״ד בהליך שמתבסס על רוב פוליטי ועל תרעומת ציבורית וחקיקת הבזק המתוכננת לחוק ההשעיה הם מהלכים מסוכנים.

הניסיון של הממשלה לקבוע מי ייצג את הציבור הערבי בכנסת, הוא נואל וחסר תוחלת. ימי הממשל הצבאי בהם הממשלה הכתיבה למיעוט מי יהיו נציגיו ואלו עמדות הם ייבטאו חלפו ועברו. רק האזרחים הערבים ייקבעו מי יהיו נציגיהם בכנסת.

למדינת ישראל יש אינטרס ברור ומובהק שהמיעוט הערבי ישתתף באופן פעיל ומשמעותי במשחק הפוליטי. דחיקה החוצה של תנועות פוליטיות ערביות שמייצגות זרמים פוליטיים בציבור הערבי היא ירייה ברגל של מדינת ישראל.

לקריאת נייר העמדה שלנו בנושא שהוגש לועדת חוק חוקה ומשפט

 

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים