Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

חוק המואזינים הוא מתקפה על הציבור הערבי ואין לו כל הצדקה מעשית; חיכוכים בין יהודים וערבים בערים מעורבות ניתן וצריך לפתור בהידברות


3.3.2016

"חוק המואזינים" שיעלה ביום ראשון לדיון בוועדת השרים לחקיקה הוא מתקפה על הציבור הערבי-מוסלמי בישראל.
הצעת החוק מבקשת לאסור כליל על קריאה פומבית לתפילה באמצעות מערכות כריזה במסגדים (נוסח החוק מתייחס לבתי תפילה ככלל אך מובן כי הכוונה למסגדים) ולהגדיר כל שימוש כזה כרעש חזק ובלתי סביר. זאת בזמן שחוק מניעת מפגעים (התשכ"א-1961) בנוסח הנוכחי כבר קובע סנקציות פליליות להשמעת רעש חזק ובלתי סביר. על כן, הניסיון לתקן את החוק כך שיאסור כליל את קריאת המואזין במערכות כריזה ללא קשר לעוצמתה הוא נטול הצדקה מבחינה מהותית ומעשית, וברור כי כל מטרתו היא להתסיס ולפגוע באזרחים הערבים בישראל.

לדברי אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"לים שותפים של קרן אברהם: "היחסים בין יהודים וערבים באזורים מעורבים ובערים מעורבות מצריכים הידברות ומדיניות מכלילה וסוגיות של חיכוך אינן יכולות להיפתר בחקיקה ראשית שפוגעת במרקם היחסים בין הקבוצות. ישנן דוגמאות להסדרים מקומיים שהושגו במשותף בעניין כריזת המואזינים, כמו למשל ביפו שם כבר למעלה מעשור מערכת מרכזית מתזמנת ומווסתת את עוצמת הכריזה – הסדרה לה דחפו גם התושבים הערבים בעיר".

עוד הוסיפו כי "חברי הכנסת החתומים על ההצעה הם הראשונים להגן על מימוש הזכויות הדתיות של יהודים בישראל, גם כאשר אלו מייצרות אילוצים עבור קבוצות אחרות באוכלוסייה (למשל היעדר תחבורה ציבורית בשבת), אך אינם מהססים לפעול בדורסנות ובבריונות כאשר הדבר נוגע למנהגים הדתיים והקהילתיים של אזרחי המדינה המוסלמים".
קרן אברהם קוראת לוועדת השרים לחקיקה לדחות את הצעת החוק לאלתר – ומדגישה כי אישורה יגביר את המתח בין הציבור הערבי לממשלה, שגם כך גבוה נוכח צעדי הממשלה האחרונים ובראשם הוצאת התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק וקידום חוק ההשעיה.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים