Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

ייצוג הולם בנציבות שירות המדינה - דיון בכנסת

9.3.2016

הממשלה משקיעה מאמצים ניכרים בשנים האחרונות לקידום ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה ולהגיע ליעד הממשלתי של 10% עובדים ערבים בשירות המדינה שנקבע במקור לשנת 2012. זאת כאשר שיעור הערבים באוכלוסיה הוא 20%. אלא שבדרך צצים מכשולים שאת חלקם המדינה מציבה בעצמה.

הכלי המשמעותי ביותר שהמדינה מפעילה במאמציה לקלוט ערבים בשירות המדינה הוא הקצאת משרות ייעודיות לערבים. המשרות הללו נועדו להיות תוספתיות, אלא שבדרך ההעדפה המתקנת התהפכה ומדיווחים שמגיעים אלינו מתברר שערבים שפונים להגשת מועמדות למשרות כלליות מקבלים פעמים רבות את המסר ש"אלו לא משרות לערבים".

פנינו בנושא זה יחד עם המרכז הישראלי להעצמת האזרח ועמותת מעש- לחיזוק ולהתחדשות השירות הציבורי בישראל ליו"ר הוועדה לרפורמה בשירות המדינה, ח"כ רועי פולקמן (כולנו) והבוקר הנושא עלה במסגרת דיון על ייצוג הולם.
יעקוב איברהים מקרן אברהם הדגיש בדיון: "ערבים מוכוונים להגיש מועמדות למשרות הייעודיות בלבד. כשמגישים למשרות כלליות נתקלים בקשיים רבים ואף בסירוב".

חברת הכנסת  עאידה תומא-סלימאן (הרשימה המשותפת) התייחסה בדבריה להטמעה הלא מספקת של היעד הממשלתי ואמרה: "איך ייתכן, שאחרי שהבעיה זוהתה, ונקבע מנגנון ותוכנית לפתרון – ועדיין רק 2% מבעלי תפקידים בכירים בשירותי מדינה הם אזרחים ערבים? כל זה מצביע על זה שאין מתייחסים לתהליך יישום ההחלטה לקדם ייצוג הולם ברצינות ואין נעשים כל המאמצים הדרושים״.

ועניין נוסף - לאחרונה נחשפנו לתקנה בתקנות שירות המדינה שמאפשרת לשדך משרות פנויות לפורשים מצבא קבע ללא מכרז פומבי באופן שמצמצם את מספר המשרות הזמינות לאוכלוסיות שלא משרתות בצבא ובראשן ערבים. גם הסוגיה הזו, שלגביה פנינו לנציב שירות המדינה, עלתה היום בדיון.

ח"כ תמר זנדברג (מרצ) התייחסה לכך ואמרה: "המדינה מתעסקת בקידום נשים ואוכלוסיות נוספות שנמצאות בייצוג חסר בשירות המדינה כמו נשים, ערבים, חרדים ובעלי מוגבלויות ובתקנה הזו מפלה את כל הקבוצות האלו יחד".


למכתב המלא לח"כ פולקמן בנושא משרות ייעודיות:
למכתב המלא לנציב שירות המדינה בעניין שידוך משרות ליוצאי צבא

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים