Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

תגובת קרן אברהם להפרדה בין יולדות ערביות ליהודיות בבתי החולים

6.4.2016

הנוהג של הפרדת יולדות ערביות ויהודיות בבתי חולים עלה לדיון כבר לפני ארבע שנים ובדיון בכנסת התחייבו ראשי משרד הבריאות כי המדיניות הרשמית אוסרת הפרדת יולדות והנה כעת מתברר בתחקיר של רשת ב של קול ישראל -כי הנוהג ממשיך להתקיים ואף באופן מוצהר. אנו קוראים למערכת הבריאות להציב גבול ברור בסוגיה זו. רצונם של בתי החולים לשמור על שביעות רצונן של היולדות בשל היות לידות מקור הכנסה לבתי החולים לא יכול לבוא בכל מחיר ובמיוחד לא במחיר של יצירת תקדים של הפרדה על בסיס לאומי-אתני שאינה ראויה מבחינה ציבורית ומוסרית. היכן עובר הגבול? מה ייעשו בבית החולים כאשר יולדת תבקש שלא יטפל בה רופא ערבי?

אנו קוראים למשרד הבריאות לגבש הנחיות מחייבות בנושא ולהשקיע בפיתוח וביצוע תכניות הסברה לעובדי בתי החולים, בכל הנוגע להתמודדות עם מתחים מסוג זה בין המטופלים או בין המטופלים לצוות.

לקריאת המכתב שנשלח לשר הבריאות בעניין

להאזנה לראיון עם איה בן עמוס ברשת ב'

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים