Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

קמפוס כמרחב משותף במכללת עמק יזרעאל
יוזמה של יוזמות קרן אברהם בשיתוף המכללה שואפת ליצור מרחב משותף לסטודנטים יהודים וערבים בקמפוס


2.6.2016

השבוע נערך במכללת עמק יזרעאל כנס "פאזל אקדמי" בנושא בניית מרחב משותף ערבי-יהודי בהשכלה הגבוהה בישראל.
הכנס נערך לסיכום שנת פעילות שניה ומוצלחת למיזם המשותף למכללה וליוזמות קרן אברהם: "קמפוס כמרחב משותף".

הכנס שהתקיים בתחילת השבוע, נערך במעמד פרופ' חוויאר סימנוביץ' דיקן מכללת עמק יזרעאל, אשר נשא דברים בדבר מחויבות המכללה לקידום מרחב משותף ליהודים וערבים והנכונות להמשיך ללמוד ולהוביל את הנושא.
כיום התכנית פועלת במסגרת שני חוגים: מדעי ההתנהגות וסיעוד ולומדים בה 40 סטודנטים, אשר הציגו את עבודות הגמר שלהם בנושאים הקשורים למפגש היהודי-ערבי בקמפוס במסגרת הכנס.
במכללה הביעו רצון להרחיב את פעילות התכנית לחוגים נוספים ולייצר פורום ייעודי מקרב סגל המכללה במטרה להמשיך את חקר הנושא ולימודו.

ד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"ל שותף ביוזמות קרן אברהם שיזמה את התכנית ומובילה אותה בשיתוף המכללה, בירך על הירתמות הקמפוס וכן את העשייה הרבה לקידום מרחב משותף אמיתי ערבי-יהודי.

לדברי ד"ר אבו ראס: "תחום הכשירות התרבותית בעל חשיבות גבוהה וחשוב כי יועבר בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. קרן אברהם בנתה מודל שכבר היום, שנתיים מתחילת פעילות התכנית זוכה לביקוש רב בקמפוסים ברחבי הארץ."


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים