Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

כחלק משיפור השירות לסטודנטים הערבים - קורס בכשירות תרבותית לעובדי אגף חירום וביטחון באוניברסיטה העברית


 קורס ראשון מסוגו נפתח לעובדי אגף חירום וביטחון באוניברסיטה העברית בנושא כשירות תרבותית בדגש על החברה הערבית, הקורס יעמיק את היכרותם של חברי סגל הביטחון עם המציאות היומיומית של הסטודנטים הערבים בקמפוס ועם הרקע התרבותי, הדתי והלאומי שלהם כמו גם עם תפיסותיהם וציפיותיהם. זאת במטרה לרכך את המפגש בין הסטודנטים הערבים ואנשי האבטחה, אשר מייצר במקרים רבים חוויה שלילית עבור הסטודנטים והמאבטחים כאחד.
במחזור הראשון של הקורס הנפתח השבוע, משתתפים כ- 20 מעובדי אגף הביטחון.

הקורס, יוזמה משותפת של עמותת יוזמות קרן אברהם והאוניברסיטה העברית, מתקיים כחלק משיפור השירות לסטודנטים הערבים ובמטרה לסייע בשילובם המיטבי במוסד.

תכנית הקורס כוללת הרצאות, דיונים, סימולציות וסדנאות בנושאי כשירות תרבותית, החברה הערבית-פלסטינית, יחסי יהודים- ערבים בישראל, מה המשמעות של להיות סטודנט ערבי בקמפוס ישראלי וסדנא ייעודית שכותרתה "ביטחון לכולם", שתעסוק בסטודנטים הערבים ובמערכת האבטחה.

בילי שפירא, מנכ"לית האוניברסיטה העברית שהגיעה לאירוע פתית הקורס אמרה: "כאוניברסיטה המובילה בישראל, חרתה האוניברסיטה העברית על דגלה את הערך של רב-תרבותיות ובמסגרת מאמציה הנמשכים לשיפור השירות לכלל הבאים בשעריה, היא מחויבת להיות מוסד מזמין ונעים גם עבור אזרחי ישראל הערבים והיא גאה להיות חלוצה גם בנושא זה"

אמנון בארי-סוליציאנו וד"ר ת'אבת אבו ראס, מנכ"לים שותפים בעמותת יוזמות קרן אברהם אמרו בפתיחת הקורס: "המפגש בין סטודנטים ערבים לאנשי אבטחה הוא תמיד מורכב ורגיש יותר, עבור שני הצדדים, ולכן דורש השקעה ותשומת לב מיוחדת". השנים הודיעו כי על סמך הניסיון שייצבר בקורס הראשון באוניברסיטה העברית, בכוונת קרן אברהם לערוך קורסים דומים במוסדות נוספים".

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים