Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

חוק המואזין - הדרך של ממשלת ישראל לאותת לאזרחים הערבים שהם שווים פחות


ועדת השרים לחקיקה אישרה  את הצעת חוק המואזין
הגשנו לוועדת השרים נייר עמדה מפורט ובו הסברנו את התנגדותנו להצעת החוק, שנדמה שכל תכליתה הוא לסמן את האזרחים הערבים-מוסלמים כמטרד ולעורר תסיסה ביחסי המיעוט הערבי והמדינה.

הסברנו בנייר העמדה כי החוק מיותר מבחינה משפטית מאחר שהחוק הקיים למניעת מפגעי רעש מספק את כל הכלים הדרושים לאכיפה של רעש בלתי סביר, וממילא אוסר על שימוש במערכות כריזה בשעות הלילה - כפי שנוסחה המרוכך של ההצעה מתוכנן לאסור ביחס למסגדים.

מדובר בחקיקה מיותרת שמסמנת את המסגדים ואת האזרחים המתפללים בהם וקראנו לוועדת השרים לדחותה לאלתר.במאמר דעה שפרסמנו בעיתון מעריב התייחסנו גם לפיצול האישיות ביחס הממשלתי למיעוט הערבי, כאשר הממשלה מקדמת תכנית כלכלית רחבת היקף ומתגאה בכך ובמקביל ממשיכה למתוח את החבל אל מול זהותם הפוליטית הלאומית והדתית של הציבור הערבי.

לקריאת מאמרם של אמנון בארי סוליציאנו וד"ר תאבת אבו ראס בנושא חוק המואזין

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים