Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

"לעצור את הפינוי האלים באום אלחיראן ולשוב להידברות עם התושבים" 


18.1.2017

בוקר קשה באום אלחיראן - הרוגים ופצועים בפינוי אלים של הישוב הבדואי בנגב.
ההסלמה המסוכנת ביחס הממשלה לאום אל חיראן חייבת להיעצר. אנו קוראים לממשלה לעצור את הפינוי האלים ולשוב להידברות עם התושבים.

"יש החלטת בג"צ והיא תבוצע" אומר השר ארדן הבוקר על פינוי אום אל חיראן. אלא שבג"צ מעולם לא קבע שיש לפנות את אום אל חיראן אלא הכריע שהחלטת הממשלה לעשות כן הינה חוקית, משום שמדובר באדמות מדינה. חוקית. לא מוסרית, לא צודקת ובוודאי שלא מתחייבת. הדבר מצוי בידיים של הממשלה. לא מדובר במי שהתיישב על קרקע לא לו שהחוק מחייב לפנותו, אלא באזרחים שהועברו לאום אל חיראן על ידי המדינה, והמדינה מעוניינת לפנותם כדי לבנות יישוב יהודי על אותה האדמה.

שר החקלאות היה מעורב במשא ומתן עם התושבים בניסיון להגיע לפשרה מוסכמת על השטח אליו ייעברו. המגעים התקדמו והתגבשה הסכמה עקרונית. אלא שכעת הממשלה החליטה לפנות את היישוב באלימות. אותה ממשלה שדחתה בישיבתה האחרונה את תכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי של היישובים הבדואים בטענה שצריך להתנות את הפיתוח באכיפת בנייה בלתי חוקית. הממשלה הראתה לפנות בוקר שהיא מעוניינת רק באכיפה נוקשה ולא מעוניינת בהסדרה אמיתית וצודקת של היישובים הבדואים בנגב.

אנו קוראים לממשלה לעצור את הפינוי האלים ולשוב להידברות עם תושבי אום אל חיראן לפתרון מוסכם.

ראיונות בתקשורת על הנושא  עם ד"ר ת'אבת אבו ראס: 

- תכנית "סדר יום" עם קרן נויבך ברשת ב' - להאזנה
- תכנית "עושים סדר" , ערוץ 2 - לצפייה
- תכנית "ערב חדש", ערוץ 1 - לצפייה
-  תכנית "העולם הבוקר" , ערוץ 2 - לצפייה
- תכנית הבוקר, גלי צה"ל - להאזנה


עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים