Slogen
אודות
תחומי פעילות
מה חדש
פרסומים
החברה הערבית

יוזמות קרן אברהם בתגובה על אישור הצעת חוק הלאום בועדת השרים לחקיקה


7.5.2017

אישור חוק הלאום ע"י ועדת השרים לחקיקה ממסד בחקיקה את מעמד האזרחים הערבים כאזרחים מסוג ב' בכך שהוא מדיח את שפתם ממעמדה כשפה רשמית ומאפשר להפלותם באופן חוקי, כולל בנושאי דיור. חקיקת החוק תגביר את המתח הקיים ממילא בין המיעוט הערבי-פלסטיני והמדינה. קרן אברהם מצרה על אישור החוק בועדת השרים וקוראת לממשלה להימנע מחקיקתו.

ממשלת ישראל נוקטת מדיניות מבולבלת ומלאת סתירות ביחסה למיעוט הערבי, כאשר מחד היא מאשרת תכניות פיתוח עתירות תקציבים במטרה לצמצם פערים ומאידך מאיימת על המיעוט על מעמדו וזכויותיו. שוב ושוב המדינה מכניסה לעצמה 'גול עצמי' בכל הקשור לשילוב הציבור הערבי ומונעת את האפשרות לממש את הפוטנציאל בתכניות הפיתוח שהיא עצמה ישמה.

עדכונים אחרונים

More updates
Icon מדיניות לשילוב ושוויון
Icon חינוך לחיים משותפים
Icon שיטור בחברה משוסעת
Icon פיתוח כלכלי ותעסוקה
Icon שירותים שוויוניים